Intervju med Cecilie Malm Brundtland og Anette Krosby Kunstrådgivere på fremmarsj

Anette Krosby og Cecilie Malm Brundtland foran Fredrik Værslevs utsmykking i Aker ASAs spisestue. Utsmykkingen består av 17 malerier som tilhører serien Trolley Paintings
Foto: Brundtland & Krosby.

Denne uken tar vi praten med kunstrådgivningsfirmaet Brundtland & Krosby, som, i likhet med øvrige kunstrådgivere i Norge, fyller en viktig, men kanskje en litt hemmelighetsfull og uklar rolle i kunstfeltet.

Dere startet opp i 2012. Hvordan begynte samarbeidet?

- Anette og jeg har arbeidet sammen i mange år med forskjellige typer prosjekter. I 2007 arbeidet vi sammen om boken Norske Kunstfotografier og vi har også jobbet lenge i fellesskap for stiftelsene Voss Foundation og Milgis Trust.  I forbindelse med sistnevnte arbeid, arrangerte vi i 2011 en kunstauksjon til inntekt for nevnte stiftelser. Kunstauksjonen ble holdt første gang på Kistefos Museum i 2011, men vi gjennomførte også en auksjon i 2015. Auksjonene på Kistefos viste at kunst er et positivt virkemiddel for å samle inn penger til gode formål når kunstmiljøet går sammen om å bidra på samme måte. Kort tid etter ble vi ringt opp av advokatfirmaet BAHR som holdt på å flytte fra Aker Brygge og inn i de nye lokalene til Renzo Piano på Tjuvholmen. BAHR ønsket å fylle sitt med nye hus med kunst som sto i stil med det moderne preget. Vi ble spurt om vi ville hjelpe til med dette utsmykningsarbeidet. Det var på dette tidspunktet at den formelle etableringen av Brundtland & Krosby fant sted.

Dere er også koblet opp mot Sotheby´s Norge... Fortell litt om den virksomheten!

Som representanter i Norge for Sotheby’s, et av verdens største og ledende auksjonshus, er vår viktigste oppgave å få norsk kunst – eller kunst som befinner seg i Norge ut i verden og solgt på en av våre internasjonale auksjoner, det være seg i London, Paris, New York, Genève eller Hong Kong. En ting er at vi selger malerier og skulpturer, noe vel mange vet. Men vi arbeider jo mye bredere enn folk tror, ettersom vi selger alt fra klokker til smykker, vin og møbler, racerbiler.

Det siste året har vi jo sett store forandringer i auksjonsmarkedet med nedstengninger og dermed flytting av auksjonene våre online. Det endelige beviset for at dette formatet faktisk fungerer kom da Sotheby’s i juli solgte Francis Bacons store Triptych Inspirert by The Oresteia of Aeschylus for 84,5 millioner dollar på en video/online auksjon. Arbeidet ble faktisk det dyreste verket solgt på auksjon i hele verden i 2020. Nå i mars solgte vi to malerier av Edvard Munch på auksjon i London, med budgivere fra hele verden. Det er ikke tvil om at interessene for Munch er stor internasjonalt, og særlig i Asia.

Som kanalen mellom Norge og utlandet er jo også vår oppgave å arbeide for at norsk samtidskunst får et internasjonalt marked.

Spisestuen hos Aker ASA med utsmykking av Fredrik Værslev på veggene og skulptur av Pål Vigeland på bordet. Gjennom dørene sees et maleri av Georg Herold.
Foto: Dreyer + Hensley.

Anette Krosby, din kollega er en vel kjent kunsthistoriker som de fleste i det norske kunstfeltet kjenner til, men hva er din rolle?

- I motsetning til Cecilie har ikke jeg noen formell kunstutdanning. Jeg har studert juss og det kommer godt med i det arbeidet som også må gjøres i et kunstrådgivningsfirma: systematisering av kontrakter og liknende. Cecilie og jeg utfyller hverandre veldig godt med tanke på det kunstfaglige og det organisatoriske. Jeg vokste ikke opp i en familie som samlet på kunst, men har satt meg godt inn i feltet i voksen alder og opplever det nå som et privilegium å få jobbe med kunst. Vi jobber forøvrig tett sammen på alle prosjekter, så til dels glir rollene litt over i hverandre.

Malm Brundtland supplerer sin kollega.

- Anette og jeg fungerer svært godt sammen og kanskje har det å gjøre med at Anette har en annen innfallsvinkel til kunstfeltet enn meg. Kan jeg si det slik at hun kanskje mere har - kundens øyne? Anette spør egentlig alle de spørsmålene som man bør stille for å kunne gjøre en god jobb.

Krosby har også sitt å si om Malm Brundtlands rolle.

- Cecilie er den som utfordrer kunden og som foreslår kunstnere som kunden kanskje i utgangspunktet ikke har vurdert. Vi diskuterer forøvrig alltid mange løsninger og vurderer en rekke alternativer før vi ender opp med bestemte forslag. Det er en lang prosess, men ofte ender vi opp i nærheten av der vi var i våre innledende runder.

Og nå er dere supplert av kunstrådgiver Ellen Johanne Gleditsch...

- Ellen har vært hos oss i vel en måned og det fungerer veldig fint. Det har vært viktig for oss å trekke inn et ungt menneske som kanskje strekker seg litt en annen vei. Vi vil selvsagt gjerne ha med oss neste generasjon inn i kunstverdenen.  

Hva slags rolle har kunstrådgivere i kunstfeltets kretsløp? Cecilie?

For enkelhets skyld kan man si at en kunstrådgiver er en mellommann i kunstverdenen. Vår jobb er å koble sammen eiere av et verk og kunstneren på den ene siden, og de som ønsker å kjøpe et kunstverk på den andre. I grunnen har denne bransjen en lang historikk i og med at folk alltid har hatt behov for å utsmykke både hjem, slott og kirker. Gradvis vokste det en bransje ut av dette ettersom behovet for å koble to parter sammen var tilstede - uansett om det dreier seg om å kjøpe et enkeltverk, om å gjøre utsmykninger eller bygge opp samlinger. I grunnen er vi en megler mellom kjøper og selger, en prosess som kan være ganske komplisert ettersom det ikke alltid finnes et helt objektivt system for å verdsette kunst. Litt forenklet kan man kanskje si at vi selger strikk i metervis, og da må man være helt etterrettelig, fordi vi jo skal passe på at både kjøper og selger er fornøyd. Vi må alltid spørre oss selv: hva er rette pris for dette verket, hva er rette verk til denne samlingen og liknende. Her er vår oppgave å gjøre en god jobb for begge parter.

Kaffebaren hos Aker ASA med verk av Tomás Saraceno i taket og skulptur av Georg Herold til høyre.
Foto: Dreyer + Hensley.

Takserer dere kunst?

Vi utarbeider ikke takster, men vi har syn på verdier. Takseringsoppdrag kommer i form av spørsmål om verdi av enkeltverk eller for samlinger. Generelt ser vi på innkjøpspris, prisutvikling av kunstneren og også prisene i annenhåndsmarkedet. For samlinger vi administrerer inngår registrering av verk, det å foreslå forsikringsverdier, oversikt over utlån og restaurering, sier Anette Krosby.

KORO kaller det ikke lenger utsmykninger, men kunstprosjekter. Har dere et bevisst forhold til bruk av terminologi her, Cecilie?

- Vi bruker fortsatt ordet kunstutsmykning. Jeg tror at dette er et mer forståelig ord for kunden. Vi snakker imidlertid alltid nøye om at kunst er noe annet og mer enn en dekorasjon. God kunst skal ikke reduseres til dekorasjon, men presenteres som selvstendige kunstverk med kvalitet. Bare slik vil kunsten leve over lengre perioder.

 Hva er det mest interessante med deres yrke, Anette?

- Den største gleden med jobben er å se mye kunst. Vår oppgave er å ha en oversikt over hva som beveger seg i Norge og internasjonalt. Nettopp fordi vi ikke bare er knyttet til én kunstner eller ett galleri, gir det oss mulighet til å ha god oversikt over hva som skjer på kunstscenene.  Mye av jobben dreier seg om å gjøre research og å følge med i kunstfeltet. Vi bruker mye tid til å holde en god dialog med kunden, å kartlegge preferanser og ikke minst, å forholde oss til den enkeltes budsjetter.

Malm Brundtland bryter inn og understreker at de egentlig gjør er en form for skreddersøm.

- Vi må rett og slett ta mål av hver kunde ettersom ingen kunder er like, men må gis råd individuelt ut ifra preferanser, stil, budsjett osv. Innenfor det store kunstfeltet gir vi råd om hva vi mener er fornuftig å kjøpe og hva vi ikke kan anbefale.

Apropos fornuftig.... Hvis det kommer en kunde som kun er interessert i kunst som investering. Hva gjør dere da?

- Vel, da tenker vi at vi forhåpentligvis kan lære vedkommende noe. Hvis vi skal være helt ærlige, så er det veldig få mennesker som tenker at det ikke spiller noen som helst rolle om kunsten stiger eller synker i verdi. Dette med penger og kunst er litt følsomt. Man skal liksom ikke snakke om penger når det gjelder kunst, men realiteten er at det koster mye penger å kjøpe kunst av høy kvalitet og det dreier seg om et overskuddsfenomen for veldig mange. Grunnen til at folk er veldig stolte dersom det viser seg at kunstverket de har kjøpt har steget i verdi eller at kunstnerens anseelse vokser, at vedkommende blir plukket ut til en viktig messe eller liknende, er jo at det oppleves som at man hadde rett i sine vurderinger, at ens egen dømmekraft er riktig.  Dømmekraft kan vurderes på mange måter og da er jo økonomi den ene biten.

Krosby tilføyer at folk i dag generelt gjør mer bruk av konsulenter enn tidligere. Det være seg interiør, lys eller lyd, hjemme eller på hytta. Hun mener at det i den forbindelse også har blitt noe vanligere å bruke en kunstkonsulent, i alle fall i enkelte sjikt og deler av befolkningen. Noen eksempler på konkrete pågående arbeidsprosesser ønsker de to kunstrådgiverne ikke å gi, men begge snakker villig vekk om utsmykningen av Akers nye hovedkontor på Fornebu.

 - Det var et utrolig spennende prosjekt der vi ble vist stor tillitt fra ledelsen til å komme med forslag til utsmykking over hele tre etasjer. Akers ønske var å gjøre et større løft enn vanlig gjennom å kjøpe inn norsk og internasjonal samtidskunst for å markere Aker som et moderne konsern.

I dette prosjektet var vi også veldig heldige fordi vi kom inn før hele bygget var ferdig. Dermed kunne vi bidra til en gjennomgående løsning. Det mest omfattende grepet ble gjort i spisestuen med Fredrik Værslevs utsmykking bestående av hele 17 malerier felt inn i veggene.

Utsmykkingen tilhører serien Trolley Paintings hvor Værslev har benyttet en linjeringsmaskin lik den man bruker til markering av linjene på fotballbaner og parkeringsplasser. For å fastholde referansene til denne inspirasjonen har han kun brukt de fargene man normalt finner i forbindelse med slik oppmerking. Resultatet er en serie med storslåtte malerier med antydninger til verden rundt oss. Verkene hentyder til hans interesse for det urbane rom, til bakgrunnen som graffitikunstner og viser hans fine mestring av maleprosessen.

Det er også viktig å fremheve at toppledelsen hos Aker hele veien var svært engasjerte og førte an i en prosess som gjorde det mulig å få til en vellykket utsmykking. Dette er det største og viktigste utsmykningsoppdraget vi har hatt så langt, avslutter Cecilie Malm Brundtland. 

Stikkord