En meditasjon over vårens ankomst

David Hockney: No. 241, 23rd April 2020, iPad painting © David Hockney 2021.

David Hockney er en av de betydeligste britiske kunstnerne i det 20. århundre. Han er også en av de mest nyskapende når det kommer til å utforske og å ta i bruk ny teknologi. Hockney har tegnet på sin iPhone siden 2007, altså noen år før han begynte å bruke iPaden i sin kunstproduksjon i 2010.

Under den stadig pågående koronapandemien har David Hockney forsøkt å fange inn våren som utfolder seg gjennom 116 «malerier» på iPaden – malerier som deretter har blitt printet ut på papir i større dimensjoner.

Fra og med den 23. mai stilles verkene ut på Royal Academy of Arts i London i utstillingen The Arrival of Spring, Normandy, 2020. Om utstillingen kan man, blant annet, lese på Royal Academys nettside at den vil være en påminnelse om naturens vedvarende fornyelse – og vårens skjønnhet.

Ny bok og en digital sol til flere storbyer
Samtidig lanserer David Hockney sin nye bok Spring Cannot be Cancelled og, som om det ikke skulle være nok, tilbyr Hockney i mai også sin egenproduserte digitale sol til montering i offentlig rom i byene London, New York, Los Angeles og Seoul.

    Stikkord