Disse tre skal stille ut i årets stipendutstilling

Oslo Kunstforening har holdt til i Rådmannsgården siden 1936, og her vil stipendutstillingen vises fra slutten av november til begynnelsen av januar 2022. Foto: Istvan Virag.

I slutten av november inviterer Oslo Kunstforening og Sparebankstiftelsen DNB til stipendutstilling for fjortende året på rad. Lillian Saksi, Anne Haugsgjerd og Maia Urstad har blitt invitert til å stille ut i årets utstilling. 

Kunststipend på 200 000 kr

Oslo Kunstforening og Sparebankstiftelsen DNBs stipend har blitt delt ut siden 2008. Årets stipendutstilling vil vises fra 25.11.2021 til 09.01.2022. På åpningskvelden for utstillingen, den 25. november, vil det bli utdelt et stipend på 200 000 kr til én av kunstnerne.

Årets jury består av juryleder Behzad Farazollahi, som er billedkunstner og grunnlegger av MELK. Øvrige jurymedlemmer er billedkunstner og grunnlegger av Entrée, Randi Grov Berger, daglig leder ved Oslo Kunstforening, Marianne Hultman, skribent, kurator og professor i skrivepraksis ved Kunsthøgskolen i Oslo, Mike Sperlinger og billedkunstner Elise Storsveen.

Dette er de tre kunstnerne som stiller ut i årets stipendutstilling. Fra venstre Lillian Saksi, Anne Haugsgjerd og Maia Urstad. Foto: Oslo Kunstforening.

Hausgjerd, Saksi og Urstad

Tidligere mottakere av stipendet inkluderer: Sandra Mujinga (2013), Andrea Bakketun og Christian Tony Norum (2015), Germain Ngoma (2019), for å nevne noen. På grunn av korona-restriksjonene og generelt den pressede økonomien til kunstnere i fjor, ble et stipend på á 150 000 kr delt til alle tre deltakerne: Berivan Erdogan, Hanni Kamaly og Kjetil Skøien. Formålet med denne avgjørelsen var å legge til rette for og fremme kunstpraksiser, som ikke krevde fysisk eller sosial tilstedeværelse i utstillingsrommet.

De tre medvirkende kunstnerne i årets utgave er: Anne Haugsgjerd, Lillian Saksi og Maia Urstad. Anne Haugsgjerd (f. 1944) bor på Nesodden, og jobber med film. Filmene hennes kan ofte være humoristiske, biografiske og selvironiske. Lillian Saksi (f. 1989) bor og arbeider på Skotterud. Arbeiderne til Saksi tar utgangspunkt i ull som råmateriale der hun bruker ull fra sin egen saueflokk. Maia Urstad (f. 1954) bor i Bergen og arbeider i krysningsfeltet auditiv og visuell kunst.