Lansering av jubileumsstipend på Vigelandmuseet

Juryen for jubileumsutstilling og jubileumsstipend 2023 samlet i Vigelandmuseet. Fra venstre: Mona Gjessing, Jarle Strømodden, Kristine K. Wessel, Ahmed Umar og Azar Alsharif. Foto: Jon Gorospe.

I anledning Eckbos Legats 100-årsjubileum ble det på en pressekonferanse i Vigelandmuseet fredag 3. september lansert at Legatet, i samarbeid med Vigelandmuseet og Kulturbyrået Mésen, vil arrangere en jubileumsutstilling på Vigelandmuseet sommeren 2023. Det skal også deles ut et jubileumsstipend på kr 200.000 til én kunstner.

Kunstnere fra hele Norge inviteres til å søke med et forslag til skulpturelt /tredimensjonalt verk som kan produseres til jubileumsutstillingen – med søknadsfrist 5. januar 2022. Se fullstendig utlysningstekst her.  Søkere må være norske statsborgere eller drive sitt kunstneriske virke i Norge, og må være 40 år eller yngre det året utstillingen gjennomføres.

- Foruten å være en betydelig entreprenør og industribygger, hadde legatstifter Eivind Eckbo også en særlig interesse for kunst. Han pleiet blant annet et nært forhold til Gustav Vigeland, og legatet eier i dag flere verk av Vigeland. Når legatet nå skal markere sitt 100-årsjubileum, synes vi det er en fin anledning til å løfte frem nye talenter, samtidig som vi vedlikeholder båndet mellom legatstifter og Vigeland, sier Richard Arnesen, styreleder i Eckbos Legat.

Utstillingen vil være juryert. Juryen nominerer fire kunstnere med deres foreslåtte verk som får produksjonsstøtte til utstillingen på kr. 75.000 hver. I løpet av utstillingsperioden vil juryen velge en stipendmottaker som vil motta jubileumsstipendet. Juryen består av Jarle Strømodden (juryleder, museumsleder ved Vigelandmuseet), Ahmed Umar (kunstner), Azar Alsharif (kunstner), Kristine K. Wessel (produsent, kurator og rådgiver ved Kulturbyrået Mésen) og Mona Gjessing (redaktør i Kunstavisen.no).

- Det er stas å få være med på å gjennomføre et slikt prosjekt, som munner ut i både utstilling og stipendutdeling. Jeg har store forventninger til forslagene som kommer inn, sier juryleder Jarle Strømodden.

    Stikkord