Den refusertes Salong i regi av Fine Art

Fra avdukingen av Odd Nerdrums maleri Tre menn i båt (325 cm x 487 cm) på Aker Brygge i regi av Galleri Fine Art i går. Foto: Kunstavisen

Odd Nerdrum har stilt ut på Høstutstillingen – Statens Kunstutstilling – femten ganger tidligere, og har helt siden sin debut på Juni-utstillingen i Kunstnerforbundet i 1964 høstet høy anerkjennelse for sitt kunstnerskap med mange store utstillinger og innkjøp i inn- og utland. Nerdrum er trolig blant dem som har stilt ut flest ganger på Høstutstillingen.

Da Nerdrum søkte på Høstutstillingen i år – med bildet Tre menn i båt - var han imidlertid blant de refuserte. Men i stedet for å la det bli med det, takket Nerdrum ja til Galleri Fine Arts invitasjon til å stille ut bildet på Aker Brygge. Her fikk også Nerdrum anledning til å problematisere refusjonen som han mener er grunnet i at «klassisk figurativt maleri» ikke er ønsket. På nrk.no i går insinuerte han at årsaken ligger i at de «korrupte kreftene er enormt sterke.»

I år var det 2530 som søkte til Høstutstillingen. Kun 107 kunstnere ble antatt. Det vil si at totalt 2423 kunstnere ble refusert. Tilsvarende størrelsesforhold er det hvert år. Det er et nåløye å komme gjennom. Det er stor variasjon i årets utstilling og mange av verkene er figurative, om enn ikke i den kategorien Nerdrum og hans krets arbeider i - et tradisjonelt figurativt maleri. Selv benevner de stilen «klassisk figurativt maleri».  

Odd Nerdrum (f. 1944) er kjent for å male i en barokk stil inspirert av 1600-tallsmalere som Rembrandt, Tizian og Caravaggio. Nerdrum refererer til sin kunst som «kitsch» og er i Norge kjent som en kritiker av modernismen og konseptuell kunst. Blant syv unge kunstnere som i 1964 var invitert til Juni-utstillingen i Kunstnerforbundet, ble Nerdrum, som da var 20 år, oppfattet som mest særpreget – med sine gammelmesterlige, figurative, mørke malerier. Det var imidlertid først 1967, da han debuterte på Høstutstillingen med bildet Ikaros (1967) at hans kunst og person ble betraktet med mer enn alminnelig oppmerksomhet. Foruten i 1967, har Nerdrum vært representert på Høstutstillingen i 1970, 1972, 1974, 1975, 1977, 1978, 1979, 1980, 1986, 1989, 1991, 1993, 1994, 1995 og i 2012.

Ifølge Klassekampen torsdag 16. september, 2021, skal Odd Nerdrum i sin tale ved avdukingen av sitt eget refuserte maleri, ha ytret flere – for Kunstavisens redaksjon – ikke fullt ut forståelige setninger, setninger som for mange kanskje kan synes konspiratoriske. Eksempelvis: «Det er en religion som har overtatt verden for første gang. Det vil si, erobret hele verden» og «I dag er universitetene blendet av propaganda». Spesielt uklart er følgende, dersom det er gjengitt riktig i Klassekampen: «Hegel har forakt for den greske kroppsoppfatningen og mente at den romantiske kunst skulle fjerne seg fra den stinkende kroppen, og at ånden skulle klare seg med deg selv. I dag kalles dette modernismen. Eller rettere: hvit primitivisme – en slags sopp». Det står også gjengitt i Klassekampens oppslag at Nerdrum skal ha påstått at arkitekter, kunsthistorikere og professorer er selve kjernen i denne hvite soppens forgreininger, og at «soppen er overalt – og den er hvit «som toalettskåla». Og videre: Europeisk kultur skal avsluttes i hvit stillhet. Men det klassiske ... er oss selv, alt det beste ved oss kommer fra Grekenland». Slike uklart formulerte utsagn krever en oppfølging, for hva er det egentlig som formidles?

Maleriet «Tre menn i båt» kan uansett tas nærmere i øyesyn i aulaen på Filipstad Brygge 1 ut november 2021.

Saken er oppdatert 17. september 09.15.

Høstutstillingen er en kunstnerjuryert gruppeutstilling basert på fri innsendelse og skal vise bredden av hva som skjer i norsk kunst - i hele landet – og som har spesielt fokus på hva som er aktuelt. Historisk sett har det vært lagt vekt på unge debutanter.

Alle kunstnere som bor i Norge og norske kunstnere bosatt i utlandet er velkommen til å søke. Det er ikke et krav å være utdannet kunstner eller være medlem av en kunstnerorganisasjon. Hver søker kan søke med inntil tre verk. Kunstnergrupper kan søke med en representant. For avdøde kunstnere kan arvinger søke om deltagelse det første året etter kunstnerens død. Utstillingens skal fortrinnsvis vise nye verk, fortrinnsvis produsert de siste to årene. Det er ønskelig at verkene ikke er innkjøpt av offentlige institusjoner. Alle verk blir vurdert av en nasjonal jury som består av kunstnere som velges for en periode på to år gjennom flertallsvalg av Norske Billedkunstneres (NBK) medlemmer. Medlemskap i NBK er ikke et krav for juryens medlemmer.

Stikkord