Cornelius Norbertus Gijsbrechts «Baksiden av et maleri»

Cornelius Nobertus Gijsbrechts, The Reverse of a Framed Painting (1670), Statens Museum for Kunst, København.

Smaken for optiske illusjoner i barokken er velkjent, men få driver det så langt som den nederlandske maleren Cornelius Norbertus Gijsbrechts (ca. 1610 - etter 1675). Man vet lite om hans liv, men det er tydelig at han koste seg som hoffmaler i København, for det er her han maler sine mest oppfinnsomme verk.

Baksiden av et maleri (1670) er det forunderligste av dem alle – det finnes ikke noe lignende fra datidens kunst. Motivet er nemlig maleriets bakside, og her er alt med: Blindramme, nummerlapp fra en forestilt auksjon, skjeve spikere og sprekker i treet. Det er grunn til å tro at Gijsbrechts konstruerte en del artige situasjoner rundt dette verket. Når han fikk besøk på atelieret kunne han eksempelvis vise besøkende dette maleriet og når de snudde det så de – det samme som baksiden. Eller forsiden. Verket er sterkt idebasert og reiser uvegerlig spørsmål om hva et maleri og kunst egentlig er for noe. Konseptkunst nesten 400 år før konseptkunsten!