Christian Bjellands kunstsamling i virtuell utgave

Christian Bjelland Collection er en privat kunstsamling som består av norsk samtidskunst, med hovedvekt på maleri og skulptur.

Christian Bjellands kunstsamling har nå blitt gjort tilgjengelig gjennom en virtuell løsning fra Artland. Den rikholdige samlingen er montert på virtuelle vegger og ligger åpen og tilgjengelig for alle.

Christian Bjelland Collection er en privat kunstsamling som består av norsk samtidskunst, med hovedvekt på maleri og skulptur. Samlingen består av verk av blant annet Leonard Rickhard, Hanne Borchgrevink, Jørgen Dobloug, Bjørn Carlsen, Per Inge Bjørlo, Sverre Wyller, Olav Christopher Jenssen, Kjell Nupen og Bjarne Melgaard, for å nevne noen. Verkene av Leonard Rickhard danner kjernen i samlingen.

Samlingen, som Kunstavisen har intervjuet Christian Bjelland om tidligere, kan oppleves utstilt på virtuelt vis her. I Kunstavisen har vi for en stund tilbake sammenlignet kunstutstillinger i ulike virtuelle plattformer, og det har senere kommet flere digitale og virtuelle utstillinger tilgjengelig på nettsidene til institusjoner som Nasjonalmuseet og MUNCH. Det som skiller den virtuelle presentasjonen av Bjellands samling fra disse er at nevnte institusjoner har benyttet seg av plattformer som Matterport, som vanligvis brukes til salg av eiendom.

Bjellands virtuelle løsning derimot er laget av Artland som lager virtuelle løsninger for kunstutstillinger. Dermed er dette den optimale løsningen, som både gir god oversikt over rommene, samt har varierte og gode formidlingsmuligheter. Den første veggteksten består av både kortfattet informasjon og kart med lenker som fører deg direkte til det rommet du ønsker å besøke. Verksetikettene dukker opp når man panorerer med musen over kunstverkene, i tillegg til at det er egne knapper for å få fullstendig verksspesifikasjoner. Ei heller er det begrensninger for hvor man kan bevege seg i rommene, slik det er i løsninger fra Matterport. I Christian Bjellands samlingspresentasjon kan man gå overalt og til og med stå helt inntil hvert verk.

Christian Bjelland (f. 1954) er en norsk finansmann som har hatt en rekke styreverv i norsk næringsliv og kulturliv. Blant annet er han styremedlem i Fritt Ord, og har tidligere vært styreleder for Kværner, Museet for samtidskunst og Nasjonalmuseet. Kunstsamlingen hans ble i 2006 vist på Lillehammer Kunstmuseum. Samme år utkom boken Øyenvitne. Christian Bjellands samling (Forlaget Press 2006), forfattet av kunsthistorikeren Hans-Jakob Brun.

Stikkord