Åpning av nytt kunstsenter i Trondheim

K.U.K. – Kjøpmannsgata Ung Kunst i Trondheim er initiert og finansiert av billedkunstner Kjell Erik Killi Olsen og tegnet av KEY arkitekter i samarbeid med HUS arkitekter AS.

Bak kunstsenteret K.U.K. – Kjøpmannsgata Ung Kunst – står billedkunstneren Kjell Erik Killi Olsen. Killi Olsen har foreløpig brukt 200 millioner på å realisere den nye kunstinstitusjonen, tegnet av KEY arkitekter i samarbeid med HUS arkitekter AS.

TRONDHEIM
K.U.K - Kjøpmannsgata Ung Kunst
Kjøpmannsgata 38
Åpningsutstilling: It´s just a Phase
Står frem til 13. februar 2022

Åpningsutstillingen It´s Just a Phase, kuratert av Rhea Dall og kunstnerdueoen Elmgreen & Dragset, rommer 29 verk av kunstnere fra ulike land, og trakk til seg et stort publikum i åpningshelgen. Lørdag strømmet besøkende til – ikke bare for å se utstillingen og det 3000 kvadratmeter store bygget med skulpturpark på taket – men også for å høre på samtaler, blant annet med to av kuratorene og Kjell Erik Killi Olsen selv. Samtalene fant sted i det som til daglig er en restaurant ved navnet Gubalari. Under helgen ble det arrangert både betalte og gratis arrangementer.

Fra samtalen med de to kuratorene Ingar Dragset (til venstre i bildet) og Rhea Dall, ledet av Trondheim Art Scenes Marit K. Lykken Flåtter (til høyre). Foto: Mona Gjessing.

K.U.K. skriver om utstillingen It´s Just a Phase:

"Tematisk ser utstillingen på livsfaser og måten de har endret seg på i lys av samfunnsmessig, etisk og teknologisk utvikling i nyere tid. Med særlig fokus på kropp og identitet vil kunstverk fra 29 kunstnere med svært forskjellige bakgrunner og fra hele verden bringe K.U.Ks utstillingsrom til live, mens institusjonen tar sine første skritt.

Utstillingen setter spørsmålstegn ved essensialismen i livets faser – fra fødsel til ungdom og fremover. Ved fødselen av K.U.K, ser utstillingen på livets institusjonelle faser og deres omvendte, nye definisjoner. It’s Just a Phase finjusterer dermed forsiktig rutinemessige oppfatninger av livsfaser og deres oppløsning i mer flytende, svingende, foranderlige, nysgjerrige og performative forslag, og ser på hvordan livet blender inn i nye måter å bli til på, som en slags pågående fødsel av identitet (nikker til, selvfølgelig, i dette tilfellet, et nytt utstillingsrom, en ny institusjon, som tar sine første skritt inn i en skiftende virkelighet)."

    Stikkord