Sanselig og elementært i stedet for provoserende

Anne Stabell: «Sommerskog», 2018, plantefarget garn © Anne Stabell/BONO Foto: Vegard Kleven/ Norske Billedkunstnere

Med sitt fokus på fri kunstutfoldelse, skaper Høstutstillingen et rom for potensielt nyskapende og provoserende samtidskunst. Årets utstilling retter imidlertid et større fokus på tradisjonell teknikk og materialitet fremfor det konseptuelle. 

Forrige lørdag åpnet Statens 133. kunstutstilling på Kunstnernes Hus i Oslo. Høstutstillingen er en kunstnerjuryert gruppeutstilling basert på fri innsendelse, som viser arbeider produsert de siste to årene. Ut fra de gitte rammene innebærer utstillingen en gyllen mulighet til å oppleve det nyeste innenfor samtidskunsten, med all den begeistring og/eller forferdelse det kan bringe med seg. Den politiske og sosiale provokasjonen uteblir imidlertid i årets utstilling; det er heller verkenes nyskapende bruk av materialer og teknikker som overrasker betrakteren. 

Søren Krag/Enûma Eliš (I, II, III) 2018–2019. Digitalt maleri Jacquard-billedvev i ull, bagasje- stropper og gulvbelegg i gummi © Enûma Eliš. Foto: Vegard Kleven / Norske Billedkunstnere

Separate sfærer 

De ulike utstillingsrommene skaper separate sfærer, hvor betrakteren trer inn i stadig nye stemninger. I underetasjen finner vi mer konseptuelle verk, knyttet til tema som illusjon og historieskriving. Her finner vi, blant annet, en installasjon som ved første øyekast ser ut som en stor pose med søppel. Går man nærmere, oppdager man at søppelet er håndlagde skulpturer. Verket trekker linjer til en stadig pågående debatt rundt hva som lar seg sortere innunder begrepet ‘kunst’.

Overetasjen domineres derimot av verker som heller mot det formutforskende, med sine sanselige kvaliteter og fokus på perspektiv. Verkene retter fokus mot det elementære, som former, farger og materialitet. Utstillingen synes også å ha et gjennomgående fokus på teknikk. Vi finner flere fotorealistiske verker, herunder oljemalerier og tekstilarbeider.

Jorunn Irene Hanstvedt : «time and value », 2020, fotografi håndknyttet i ull © Jorunn Irene Hanstvedt Foto: Vegard Kleven / Norske Billedkunstnere

Fokus på det elementære gjennom ulike uttrykksformer 

I Høstutstillingen 2020 møter vi verk med eksperimenterende medier, deriblant UV-print på akrylglass, veggtavler limt på finérplate, og silketrykk på hjortehud. Men publikum eksponeres også for mer beskjedne, tradisjonelle kunstuttrykk, som gråblyant på papir, kulltegninger og olje på lerret. Særlig finner vi en del tekstiler, broderi og billedvev – medier som ofte kombinerer den maleriske streken med materialitet og taktilitet. 

Christian Bergholt Dupont: «Selected objects among selected mountains», 2019, blyant på papir © Christian Bergholt Dupont Foto: Vegard Kleven / Norske Billedkunstnere

Et av verkene som utforsker dette med perspektiv, teknikk og materialitet på brilliant vis, er Anne Stabells (f. 1958) Sommerskog (2018). På kloss hold fremstår hennes transparente billedvev som en snøstorm av gylne tråder og hvite flekker. Beveger man seg derimot noen meter fra veggen, ser man motivet som en varm, lysende skog. Slike tekniske løsninger, med fokus på materialets optiske kvaliteter, oppleves for meg som nyskapende og utvidende. 

 John Raustein: «Dagene løsner fra beinet (tenk på noe annet)», 2018–2020 skulptur, tekstil, treverk og vatt © John Raustein/BONO  Foto: Vegard Kleven/Norske Billedkunstnere

Fyldig og dynamisk 

Noe av Høstutstillingens hensikt er å vise samtidskunst i et fritt rom, der kontroversielle arbeider får plass til å provosere og sjokkere. Det er overraskende lite provokasjon i årets Høstutstilling. Noen verk i utstillingen er imidlertid supplert med mer inngående forklaringer, fordi de bygger på en historisitet og har en tydeligere kontekst knyttet til seg. 

Det er heller enkeltverkenes unike bruk av materialer og teknikker som sørger for et uventet kunstmøte, og som vekker begeistring hos betrakteren. Ved gode kuratoriske løsninger, og enkeltstående verk som gir dype inntrykk, oppleves Høstutstillingen som fyldig og dynamisk, med små glimt av konseptuell dybde. 

Stikkord