Intervju med Siri Hjorth og Pernille Mercury Lindstad Samfunnskritisk og humoristisk absurdteater på Henie Onstad Art Channel

Fra kabaretproduksjonen TVTV, skapt av Hjorth og Lindstad, som nå vises på Henie Onstad Kunstsenters nye Art Channel © Siri Hjorth/Pernille Mercury Lindstad/BONO 2020.  Foto: Nebeeh Samaan  

Under Henie Onstad Kunstsenters storslagne og kraftfulle utstilling The Great Monster Dada Show (kuratert av Ana Maria Bresciani) som ble avsluttet i januar deltok Siri Hjorth (f. 1986) og Pernille Mercury Lindstad (f. 1984) med en kabaret i tre deler med tittelen TVTV. Produksjonen hadde flere medvirkende, og ble vist for et fullpakket publikum fra slutten av oktober 2019 til slutten av januar 2020, da koronakrisen var i sin spede begynnelse.

Kabareten ble filmet og dokumentert, og vises denne våren på Henie Onstad Kunstsenters nye Art Channel fra 28. mai til 18. juni. Hver episode ligger ute en uke, og slippes kronologisk over tre uker – altså kun i en begrenset tid. Prosjektet er støttet av Fond for lyd og bilde (Norsk Kulturråd).

Siri Hjorth som .NO og Pernille Mercury som TV-Prest i kabaretproduksjonen TVTV, skapt av Hjorth og Mercury, som nå vises på Henie Onstad Kunstsenters nye Art Channel. © Siri Hjorth/Pernille Mercury Lindstad/BONO 2020. Foto: Øystein Thorvaldsen   

Kabaretkunsten var særlig populær i tiårene omkring forrige århundreskifte og står i nært slektskap med de gamle vaudeville- og burleskteatrene. En kabaret fremføres vanligvis av forskjellige artister og består av ulike numre som visesang, diktopplesning, sketsjer, dans og musikk. TVTV er en slags kreativ kabaret beslektet med performance, skapt med dadaismen som bakteppe, og inneholder følgelig mange historiske og kunsthistoriske referanser. Det er blitt tre herlig, absurde og severdige episoder. 

Hvordan vil dere beskrive produksjonen TVTV?
TVTV er kanskje en kabaret. I et TVTV-studio leder programverten TV-Aasa oss med på en arsenal-reise av besøkende gjester, og hun reflekterer parallelt om sitt ego. Vi har jobbet med en ordblind og verdensomspennende tekst, samt karakter som møter sine kostymer. Hvor er vi? Jo! I et TVTV-studio der vi tematiserer en slags fortid, en slags nåtid og kanskje en fremtid. Vi smaker på en tid uten grenser i en verden med grenser.

Nye normer kan bli konstruert. Dette vil utspille seg gjennom tre episoder som eksponeres levende og på TVTV. Har fortsatt kapitalisten siste ordet? Das ist eine Frage... Nein!

Ingvild Isaksen som Mensa, Siri Hjorth som .NO og Andreas Strand Renberg som TV-Arne i TVTV, skapt av Hjorth og Lindstad, som nå vises på Henie Onstad Kunstsenters nye Art Channel. © Siri Hjorth/Pernille Mercury Lindstad/BONO 2020. Foto: Øystein Thorvaldsen    

Dere er mange på scenen. Foruten dere to, hvem medvirker? 
Foruten oss to, medvirker Andreas Strand Renberg, Åsa Hillingvaag, Ingvild Isaksen og Sebastian Makonnen Kjølaas . De som dukker opp i TVTV-studio er:
TV-Aasa - En TV-vertinne
TV-Arne - En tekniker/robot
NO - En kapitalist
TV-prest - En prest uten alder
Vær-prinsen med kuken - En værmann
Den alvorstyngede - En alvorstynget
Fremtiden taler - En stemme (er ikke med)
Mensa - En jente
Hjerne-jenta- En jente
Et Barnekorstog
Sola – Solen

Hvordan kom samarbeidet med Henie Onstad Kunstsenter i gang?
Vi ble invitert av kurator Ana Maria Bresciani til å bidra til utstillingen The Great Monster Dada Show, med hensikt om å løfte frem dada-damene og kvinner i avantgarden. Så da sa vi; ja takk.

Beskriv de tre episodene TVTV #1, #2 og #3, hvordan de er lagt opp, om de hører sammen?
Episode 1 handler om fortiden, og er anal, episode 2 handler om en slags nåtid, og episode 3 handler om en slags framtid. Vi ville prøve og speile en tid før hele været gikk til hælvete, så da var vi jo akkurat i tide! En slags Zeitgeist, hvor alt flettes inn i hverandre. En tid som er på randen av noe nytt; et barnekorstog, en natur som blir visket ut, menneskenes avhengighet av skjerm, et erotisk forhold til trær og natur (ikke lenger bare mennesker), kapitalistisk og institusjonell kritikk, hipsternes død, en tapt hvit generasjon som fester og titter på sin egen navle, de er fortapt og de vet det. Nåtid er alltid vanskelig å beskrive, for den er jo allerede over på en måte. Ordblind tekst i manuset er brukt som forslag til et nytt språk. Det absurde blir på en måte logisk.

Vi har tenkt kort dramaturgi, altså scener som er inspirert av korte filmsnutter som på instagram, for eksempel.

Pernille Mercury Lindstad som Den Alvorstyngede i kabaretproduksjonen TVTV, skapt av Hjorth og Lindstad, som nå vises på Henie Onstad Kunstsenters nye Art Channel © Siri Hjorth/Pernille Mercury Lindstad/BONO 2020. Foto: Nebeeh Samaan  

Koronapandemien gir en ny dimensjon til handlingen og tematikken. Hva tenker dere om det?
Der er vel spesielt siste akt om fremtiden, som beskriver at folk legger seg ned i protest, at en usynlig hånd sveiper over oss, og viskelær-syndromet har visket vekk alt som var. Nye landegrenser, og grenser generelt, blir nye? Until sleep stopped sleeping, until the nerve stopped protecting itself. Og ikke minst at det ble veldig mye TV i en isolert tid. Dette er et verk som fungerer på TV så vel som på scenen.

Fortell om deres bakgrunn og hvordan deres samarbeid kom i gang.
Pernille har sin bakgrunn fra Regilinjen på Dramatiska Høgskolen i Stockholm, hun etablerte Theater F i 2014 som er en tverrkunstnerisk plattform med base i Oslo. Hun jobber med dansere, skuespillere og kunstnere, og har tidligere satt opp Brent av Solen, Lang dag og Messias Oppstandelsen på 1857, samt Religionsbordet, en Gurilla teaterforestilling på Grønland torg og Anti Døds-prosjektet, sammen med Kompani F.

Ingvild Isaksen som Sola i kabaretproduksjonen TVTV, skapt av Hjorth og Lindstad, som nå vises på Henie Onstad Kunstsenters nye Art Channel © Siri Hjorth/Pernille Mercury Lindstad/BONO 2020. Foto: Nebeeh Samaan  

Siri har sin bachelor fra Kunsthøgskolen i Oslo, og arbeidene hennes har vært vist i gruppeutstillinger ved visningssteder som Fondazione Prada, Venezia, The Bauhaus Museum, Dessau, Kunstnerforbundet, Kunstnernes Hus, Sandefjord Art Society, Kunstplass Oslo, Trondheim Art Society, og Kunsthaus KULE, Berlin. Hun har også drevet to visningsrom i Oslo, Gago og Salt. I skrivende stund er Siri i gang med og installere arbeid til Kunsthall Kristiansand og Kunsthall Oslo med åpning 18. og 19. juni.

Vi ble ført sammen av kurator Jenny Kinge da vi skulle skape et verk for Munchmuseet i bevegelse, noe som resulterte i forestillingen Fra smør til Margarin. Vi likte hverandres språk og ble heldigvis spurt om å samarbeide igjen av kurator Ana Maria. Hun spurte om vi kunne skape et verk til The Great Monster Dada Show på Henie Onstad Kunstsenter, og dermed ble TVTV ble skapt. Vi er begge interessert i det performative og det absurd humoristiske og erotiske.

Ingvild Isaksen som Hjerne-Jenta og Åse Hillingseter Løyning som TV-Aasa i kabaretproduksjonen TVTV, skapt av Hjorth og Lindstad, som nå vises på Henie Onstad Kunstsenters nye Art Channel © Siri Hjorth/Pernille Mercury Lindstad/BONO 2020. Foto: Nebeeh Samaan  

Har dere planer om nye samarbeidsprosjekter?
Ja. Odysseen en indre og en ytre reise i Ekebergparken i 2020, hvor Pernille har invitert Siri og et knippe andre kunstnere til å medvirke, samt illustrasjon av manuset Avstand og Begjær i tåkens tid, og mulig et nytt større prosjekt i performativ størrelse, men vi kan ikke si hvor enda.

hilde.moerch@kunstavisen.no

Stikkord