«What Is My Story?» Wenche Nilsen og Marie Mon Schjelderup på Dikemark kunstarena / Galleri Dikemark

Installasjonsbilde fra utstillingen What Is My Story? på Dikemark kunstarena / Galleri Dikemark i Asker. Marie Mon Schjelderup. Broderi. Utstillingen står fram til 28. januar 2024. Foto: Tor S. Ulstein

Utstillingen What Is My Story? viser broderier av den nålevende kunstneren Wenche Nilsen og Marie Mon Schjelderup (1870-1934) fra samlingen av pasientkunst ved Dikemark psykiatriske sykehusmuseum OUS.  

Utstillingen er produsert av Trafo Kunsthall i samarbeid med Trastad Samlinger og Dikemark Psykiatriske Sykehusmuseum. De tre institusjonene har siden 2016 samarbeidet om en rekke utstillinger for å fremme kunst laget av utøvere utenfor det profesjonelle kunstfeltet, også kalt Outsider Art, samt kunst laget av pasienter ved Dikemark psykiatriske sykehus. Det hele satt inn i en samtidskontekst.  

I psykiatrien rundt 1900-tallet ble håndarbeid ofte brukt til sysselsetting og terapi, men det frie uttrykket var mer uønsket enn ønsket og ble ofte sett på som et sykdomstegn av psykiatere. Outsider-kunsten er, blant andre uttrykksformer, en del av norsk kunsthistorie, og å fremme den er et pågående anti-stigma arbeid av de tre institusjonene.  

Wenche Nilsen, broderi på stramei fra Trastad samlinger og privat eie. Foto: Tor S. Ulstein

Nilsen broderer svært abstraherte former med dristig bruk av skiftninger og fargespill. Form, farge, størrelse, bakgrunn og måten stingene er brodert på, varierer. Vekten ser ut til å ligge på klare og sterke farger. Nilsen arbeider i dag i en vernet bedrift. Vevingen gjør hun på fritiden. Hun har likevel hatt flere separat- og kollektivutstillinger, er innkjøpt av en rekke institusjoner i Norge, og har fast plass i Trastad samlingers permanente kunstutstilling. Nilsen var også deltakende i Nasjonalmuseets åpningsutstilling Jeg kaller det kunst i 2022. 

Selv med et gap på 100 år mellom Nilsen og Schjelderup gir de to kunstnerne assosiasjoner til hverandre med sine abstrakte broderier, ingen av dem skapt etter tradisjonelle broderingsmaler.  

Navnet de trodde lenge var Marie Moen Schjelderup, viste seg å være Marie Mon Schjelderup, et navn som bar en helt annen historie. Foto: Tor S. Ulstein

Arbeidet med å finne ut hvem som har laget kunsten i samlingen på Dikemark psykiatriske sykehusmuseum byr ofte på overraskelser da det kun kan søkes i offentlige arkiver. Etter utstillingsåpningen i november i fjor har det kommet frem at Schjelderups egentlige navn ikke var Marie Moen Schjelderup, men Mon Schjelderup. Ifølge Biografisk leksikon var hun en internasjonalt kjent komponist og pianist, født i Halden i 1870. På grunn av en sinnslidelse ble hun etter hvert arbeidsufør i ung alder, og døde på Dikemark sykehus i 1934. Broderiene hun laget mens hun var pasient på Dikemark sykehus, kan nå studeres i lys av hennes tidligere virke som kvinnelig musiker og komponist, noe som også er spennende da det i de senere tiår er blitt en fornyet interesse for musikken hennes.  

Utstillingen er kuratert av Simone Romy Ritter og Anne Siv Falkenberg Pedersen.

Vi anbefaler å ta turen! 

Ukens utstilling velges ut av redaksjonen på Kunstavisens morgenmøte mandag hver uke. Tove Sivertsen er ansvarlig for utvalget av bilder og omtale. 

Tekstutdrag fra Dikemark kunstarena/ Galleri Dikemark

FAKTA

Dikemark Museet har en omfattende kulturhistorisk gjenstandssamling, og en historisk kunstsamling som omfatter ca. 1400 kunstverk (ca. 550 innrammede verk og 850 verk av ulik karakter) skapt av tidligere pasienter ved sykehuset. Verkene er samlet og bevart takket stor frivillig innsats fra Museumsforumet på Dikemark. 

Trastad Samlinger - Nasjonalt Senter for Outsider Art kulturhistorisk museum og Outsider Art kunstgalleri. 

    Stikkord