Teltet som bilde på overlevelse

Nikhil Vettukattil, A House is not a Home, 2024. Foto: Jonas Carlsen

Hva om konsekvensene av miljøskadene tvinger oss til å leve i kunstige miljøer, slik vekstene i Victoriahuset i Naturhistorisk museum gjør? «Med et lag så tykt mellom oss og verden at vi ikke kan føle hverken omgivelsene eller oss selv», slik det står i utstillingsteksten.

Ukens utstilling
Oslo
Podium
Gabriel Alonso og Nikhil Vettukattil
«Hothouse Flowers»
Står til 12. mai

Kurator Una Mathiesen Gjerde har latt seg inspirere av blant annet økofilosofien til Arne Næss i et lengre samarbeidsprosjekt mellom henne og kunstnerne Gabriel Alonso og Nikhil Vettukattil. Sist uke åpnet utstillingen Hothouse Flowers på Podium i Oslo, som er første del av prosjektet. 

Gabriel Alonso, Friluftsliv, TOOLBOX  #3, 2024. Foto: Jonas Carlsen

Alonson og Vettukattil har rekonstruert et telt slik at det passer inn i utstillingen i Podiums lokaler. På veggene henger små bokser i plexiglass med frø, maling, ekte og uekte blomster, små kunstige miljøer slik jeg leser dem. Teltet fungerer som et symbol på menneskets behov for å være i ett med naturen. Videre i utstillingsteksten står det, «Teltet er et bilde på både fritid og overlevelse; det huser eventyreren, den bostedsløse, forskeren, nomaden, og i økende grad, flyktningen». Veksthus er ikke bare visningssteder for eksotisk botanikk, men også beskyttede steder, små hjem, «safe spaces», telt, upåvirket av menneskets ødeleggelse. 

– Vi snakker veldig mye om at vi lever i en antropocen tidsalder og jeg har med tiden blitt ganske kritisk til dette begrepet, sier Gjerde til Kunstavisen i en e-post, og fortsetter, i realiteten fortsetter vi da bare å snakke om verden med oss selv som utgangspunkt. Det er jo egentlig helt absurd at vi tenker at klimakrisa handler om at mennesker har evnen til å ødelegge planeten. Rent reelt så kommer jo ikke jordkloden til å opphøre å eksistere fordi vi er hensynsløse forbrukere. Det som derimot kan skje er at vi gjør den ulevelig for oss selv. 

Gjerde ser på prosjektet som en slags tenketank uten et bestemt format eller en slutt, der de tre inviterer inn andre kunstnere og tenkere til å tenke med dem, og publikum til selv å reflektere. Gjennom denne første delen på Podium har de etablert et samarbeid med Anneleen Kool, hagesjef og professor i Botanisk hage, hvor de vil invitere til et seminar i høst.

Detalj, Gabriel Alonso, Oztrail, 2024 og Palmdale, 2024. Foto: Jonas Carlsen

Stikkord