Solide forslag til nytt nasjonalt minnested

Det permanente minnestedet etter terrorangrepet 22. juli 2011 skal ligge på Johan Nygaardsvolds plass, rett ved inngangspaviljongen til 22. juli-senteret. Illustrasjon: Statsbygg/team Urbis.

Foran et fullsatt publikum på Nasjonalmuseet presenterte ti deltakere torsdag i forrige uke sine skisser til det permanente, nasjonale minnestedet etter terrorangrepet 22. juli 2011. Monumentet som rager høyest blant mine tre favoritter til Johan Nygaardsvolds plass er En minnelund for 22. juli av Hanne Tyrmi, Henning Sunde og Rainer Stange.

På et frokostmøte med representanter fra KORO i forkant av heldagsseminaret på Nasjonalmuseet fikk fremmøtte en redegjørelse for den særdeles grundige prosessen rundt etableringen av det nye nasjonale minnestedet på Johan Nygaardsvolds plass. Det er ingen tvil om at KORO denne gangen vil unngå at den kompliserte prosessen ender som sist: med en avlysning. En fullstendig analyse av hva som gikk galt i forrige runde er fremdeles ikke, så vidt jeg vet, utarbeidet, men kanskje gikk man bare for fort fram. Vi har uansett kommet videre, og, vil jeg si, etter de ti forslagene som ble presentert å dømme, et langt stykke fremover. Prosessen er denne gangen gitt en egenverdi og KORO har gjennom den offentlig tilrettelagte kunnskapsserien Memorials and Society: forventninger, forhandlinger og kunstneriske bearbeidelser (2023–2025) trukket veksel på en mangefasettert kompetanse – inkludert en rekke eksperter på minnesteder. Alle har kunnet følge prosessen – enten ved fysisk oppmøte eller digitalt. Vi snakker kvalitetssikring på samtlige nivåer. På det nevnte frokostmøtet ble det understreket av seniorkurator i KORO, Trude Schjelderup Iversen, at det fremover er viktig å drøfte, ikke bare hva et monument skal være, men også hva det skal gjøre. Dette aspektet knyttet til hva det skal gjøre klinger med i vurderingen av de tre prosjektene jeg mener at bør gå videre til siste runde før den endelige avgjørelsen faller våren 2025. 

Seminaret, som inngikk i nevnte serie, utviklet som en del av KOROs arbeid med nasjonalt minnested etter 22. juli, ble holdt i Nasjonalmuseets første etasje. Hele dagen bar preg av et stille alvor. Pårørende etter terrorangrepet 22. juli delte salen i første etasje i Nasjonalmuseet med aktuelle kunstnere, arkitekter, grupper, fremmøtte fra pressen og ansatte i KORO. 

Seminaret ble innledet av flere solide og reflekterte taler, av blant annet KOROs avtroppende direktør Sigurd Sverdrup Sandmo og allerede nevnte, Trude Schjelderup Iversen, som for øvrig også sitter i juryen for den aktuelle konkurransen. Schjelderup Iversen holdt en gjennomarbeidet tale med tyngde og sa, blant annet: «Det nasjonale minnestedet er den offentlig initierte form for historieforvaltning og skal bidra til at 22. juli 2011 blir et historisk referansepunkt. En autorisering av minnets innhold».

 

En minnelund for 22. juli som ikke glatter over det som skjedde, men som også gir håp. Dette er, så langt, min soleklare favoritt. Skisseforslag til nytt minnested etter 22. juli, Henning Sunde, Hanne Tyrmi og Rainer Stange: Store bronseskulpturer av kappede trær rammes inn av en lund med grønne vekster og trær som blomstrer hver vår. Minnelunden representerer, slik det beskrives i forslaget, tiden som stoppet og tiden som kommer. Navnene på de drepte i terrorangrepet står som årringer i en stor stubbeskulptur ved inngangen. © Henning Sunde, Hanne Tyrmi, Rainer Stange / KORO

 

Et poetisk og intellektuelt utfordrende monument i mosaikk som uttrykker både stillhet og ro og en vedvarende spenning – det er denne spenningen vi må tåle å leve med. Faldbakkens tanker rundt prosessen frem mot eget forslag, slik de ble presentert på seminaret, var utsøkte. Skisseforslag til nytt minnested etter 22. juli, Matias Faldbakken: En opprettholdelse er en torgskulptur med utgangspunkt i stålriggen som ble brukt til å flytte Pablo Picassos Fiskerne fra den revne Y-blokka over til den nye A-blokka i regjeringskvartalet. Riggen skal fylles med en mosaikk eller et glassmaleri, som et verdig minne etter de drepte i terrorangrepet og et samlingspunkt for besøkende. 

 

A K Dolvens skisseforslag sammenføyer opplevelsen av redselen under flukt og følelsen av tiden som jobber i retning av å hele sår. Bruk av vakker marmor fra Fauske i monumentet unngår å bli en klisjé når den settes i forbindelse med en rekke fotavtrykk på det omkringliggende betonggulvet – som for å illudere løpende personer. AK Dolven understreket i sin presentasjon at det dreier seg om konkrete fotavtrykk av et av ofrene for terroren i regjeringskvartalet. Skisseforslag til nytt minnested etter 22. juli, A K Dolven og Cathrine Vigander: Plassen og Solen er et ni meter høyt soltårn i tynn, arktisk marmor, som viser et variert skydekke når solen beveger seg sakte mot toppen og ned til 22. juli-senteret. Langsidene som rammer inn plassen for minnestedet blir sitteplasser for ro og refleksjon. © A K Dolven og Cathrine Vigander / KORO

 

Fotspor. En skisse tilhørende AK Dolven og Cathrine Viganders prosjekt. © A K Dolven og Cathrine Vigander / KORO

FAKTA

Informasjon fra KORO
Høsten 2023 avholdt KORO en åpen, internasjonal prekvalifisering

Det kom inn 220 søknader 

Fra innsendelsene til prekvalifiseringen valgte juryen ut ti deltagere som gikk videre til en lukket kunstkonkurranse 

Skisseforslagene ble presentert på et seminar på Nasjonalmuseet 6. juni 

Fra de ti forslagene velger juryen tre forslag som går videre til en ny runde og videreutvikling. Vinnerforslaget kåres blant disse tre.  

Juryen består av: Marianne Borgen (juryleder, f. 1951), Mohamed Abdi (f.1986), Regitze Schäffer Botnen (f.1994), Mathias Danbolt (f.1983), Øystein Rø (f.1978), Lena Fahre (f. 1968), Ingeborg Hjort (f. 1977), Trude Schjelderup Iversen f. 1974), Nora Ceciliedatter Nerdrum (f. 1978), Camille Norment (f. 1970) og Fabian Wahl Sandvold (f. 2000) 

Juryen er satt ned av KOROs direktør, Sigurd Sverdrup Sandmo 

Det er KORO (Kunst i offentlig rom) som organiserer konkurransen 

Oppdraget er gitt av Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD), fra 1. januar 2024 overført til det nyopprettede Digitaliserings- og forvaltningsdepartementet (DFD) 

Parallelt med konkurransen arrangerer KORO en kunnskapsserie som er åpen for alle interesserte: Memorials and Society: forventninger, forhandlinger og kunstneriske bearbeidelser: https://koro.no/koro-lanserer-kunnskapsserie-om-minnesteder/

De ti kunstnerne og arkitektene som var valgt ut blant 220 søkere:
Anna Daniell (kunstner)
A K Dolven (kunstner) og Cathrine Vigander (ELEMENT arkitekter)
Beate Hølmebakk og Per Tamsen (begge Manthey Kula arkitekter)
Henning Sunde (Rodeo arkitekter), Hanne Tyrmi (kunstner) og Rainer Stange (Bokemo)
Kjetil Trædal Thorsen og Jorunn Sannes (begge Snøhetta)
Marianne Heier (kunstner)
Matias Faldbakken (kunstner)
Merete Røstad (kunstner) og Jad El Khoury (kunstner og arkitekt)
Raqs Media Collective: Monica Narula, Jeebesh Bagchi og Shuddhabrata Sengupta
Sumayya Vally (Counterspace Architecture) og Suzanne Lacy (kunstner) 

Listen over samtlige ti kunstnere, presentasjoner og skisser finner du her.

    Stikkord