Publikumsmagnet på Nasjonalmuseet

Håkon Bleken, «Vindu mot stormen», 1970 © Bleken, Håkon/BONO
Foto: Nasjonalmuseet / Dag Andre Ivarsøy

Onsdag denne uken gikk folk mann av huse for å få med seg Pop-up-utstillingen «I stormen. Håkon Blekens kulltegninger» på Nasjonalmuseet. Flere hundre mennesker møtte opp for å få med seg den intime presentasjonen av Blekens kulltegninger, skapt over tre tiår. Stedet var Studiesalen i andre etasje og kurator var Ingvild Krogvig og Ingrid W. Aars . Utstillingen «I stormen. Håkon Blekens kulltegninger» gjentas tre ganger: 6. mars, 13. mars og 20. mars. Og tidspunktet er fra kl. 15.00

Håkon Bleken: Forlatt by, 1969 eller 1970 © Bleken, Håkon/BONO
Foto: Nasjonalmuseet / Dag Andre Ivarsøy

Fra Nasjonalmuseets egen presentasjon: «Da Bleken for alvor slo igjennom som kunstner på 1970-tallet, var det med et ønske om å ville si noe vesentlig om individets utsatte posisjon, i det han oppfattet som et stadig mer kynisk samfunn. Med kull og papir for hånden laget han serien «Fragmenter av et diktatur», der stemninger fra en oppvekst preget av frykt og undertrykkelse, møter et politisk engasjement for rettferdighet og frihet. Bleken tok kullet i bruk på nye måter. Løst kull ble drysset over papiret, noe som ga tegningene en helt egen stofflighet. Samtidig tok han i bruk sjablonger, for å skape mer komplekse billedrom. Slik trådte han fram som kulltegningens fornyer og mester.»  

Nasjonalmuseet, onsdag den 10. januar 2024. Publikum slapp inn i Studiesalen i små puljer. Foto: Mona Gjessing

    Stikkord