Oslo feirer dobbeltjubileum

På Christiania Torv i Kvadraturen er en statue av Christian IVs finger som peker der den nye byen skulle ligge. Det brune mursteinsbygget i bakgrunnen er det eldste av de opprinnelige byggene i Kvadraturen, og huser i dag Oslo Kunstforening. Bygget er fra 1626 – to år etter den store bybrannen. Foto: Gabriel Aas Skålevik / NTB

I år er det 400 år siden Christiania ble grunnlagt og 100 år siden det ble vedtatt å døpe om byen tilbake til Oslo. Dobbeltjubileet markeres med brask og bram.

– Vi skal selvsagt ikke feire brannen, men vi skal benytte anledningen til å lære Oslo-historien. Vi elsker Oslo og det er viktig å kjenne historien til byen vår. Å vite hva som har skjedd i gatene vi går i hver dag, sier Oslos kulturbyråd Anita Leirvik North (H) til NTB.

Hun sikter til storbrannen som rammet Oslo i 1624. Oslo var da en tettbygd liten treby med cirka 3000 mennesker. Den lå der gamlebyen i dag ligger.

Om kvelden 17. august 1624 ble Oslo rammet av en av de største brannene byen noensinne har opplevd. Brannen varte i hele tre dager, og omtrent hele byen ble lagt i aske.

Kong Christian IV av Danmark og Norge besluttet å bygge opp byen på nytt bak Akershus festning, i området som i dag er kjent som Kvadraturen. Den nye byen døpte han etter seg selv: Christiania.

300 år senere – i 1924 – vedtok Stortinget å bytte navnet tilbake til byens opprinnelige navn Oslo.

Dette kartet fra 1648 er et av de eldste bevarte som viser den nye byen Christiania, området som i dag er kjent som Kvadraturen. Som kartet viser var Dronningens gate opprinnelig den ytterste ut mot havnen og Bjørvika. Senere ble havnen utvidet lenger ut. Foto: Byantikvaren i Oslo / Isaac van Geelkerck / NTB

Foredrag, debatter og utendørsteater
Alt dette skal i år markeres med brask og bram i et stort dobbeltjubileum, som har fått navnet Oslo2024 med egen logo. Byrådet har satt av egne midler til jubileet.

Logoen til Oslo-jubileet 2024 er designet av Oslo-illustratøren Bendik Kaltenborn. Figuren viser kong Christian IV som peker der den nye byen hans skal ligge – det som i dag er Kvadraturen i Oslo. Foto: Oslo kommune / NTB

– Historiene om hva som skjedde i 1624 er like fascinerende om man er innflytter eller har vært Oslo-boer i mange generasjoner, uansett hvor i byen man bor, og uavhengig av etnisitet eller alder, sier North. 

Programmet skal strekke seg gjennom hele året, men hoveddelen skjer på høsten.

I Middelalderbyen blir det markering på dagen nøyaktig 400 år etter brannen. Oslo middelalderfestival står for arrangementet. Det blir blant annet blir en dramatisering av brannen og middelalderlivet i Oslo.

Det vil settes opp en rekke historieforedrag, i tillegg til debatter om Oslos fortid, nåtid og fremtid. Oslo Nye skal sette opp en jubileumsforestilling, og det blir utendørsteater på festningen i tillegg til utekino.

Fakta om Oslos jubileumsår i 2024

  • 17. august 1624 brøt det ut en stor bybrann i Oslo, som på den tiden lå der Gamlebyen ligger i dag. Det bodde da rundt 3000 mennesker i den tettbygde byen som besto av trebebyggelse.
  • Brannen, som er en av de største i Oslos historie, varte i hele tre dager. Den førte til at nesten hele byen brant ned til grunnen.
  • Kong Christian IV av Danmark og Norge besluttet derfor å flytte byen til området bak Akershus festning. Han døpte i samme slengen byen om til å hete Christiania.
  • Byen vokste raskt, og den nye byen ble snart festet sammen med der den gamle byen lå. Etter 1814 var Norge ikke lenger under dansk styre. I løpet av 1800-tallet ble byens navn gradvis endret fra den danske skrivemåten Christiania til det fornorskede Kristiania.
  • I årene etter at Norge fikk sin selvstendighet fra Sverige i 1905 økte nasjonsbyggingen i Norge. Som et ledd i dette ble det stadige debatter om å hente tilbake det gamle Oslo-navnet og forkaste det danske.
  • 4. juli 1924 ble det vedtatt å endre byens navn tilbake til det orginale navnet Oslo. Navneendringen trådte i kraft 1. januar 1925.
  • Oslo kommune skal gjennom hele 2024 markere at det både er 400 år siden grunnleggelsen av Christiania, samt at det er 100 år siden navnebyttet.

(Kilde: Oslo kommune, Universitetet i Oslo, Oslo bymuseum)

Christiania ble til Oslo
Så tilbake til historien. Etter 1814 var ikke lenger Norge underlagt dansk styre. Utover 1800-tallet kom det nasjonalromantiske malerier, nasjonalsang og jakten på det norske.

– Denne nasjonalfølelsen fikk seg en ny omdreining etter at Norge ble helt selvstendig fra Sverige i 1905. Og da dukket det nok så fort opp ideer om å endre på de navn som hadde røtter i foreningstiden med Danmark, sier professor emeritus Jan Eivind Myhre i historie ved UiO til NTB.

De fleste fylkene byttet navn, for eksempel fra Kristians amt til Oppland fylke, mens Jarlsberg og Larviks amt ble til Vestfold.

Så ble blikket rettet mot byer med danske navn. Navnet Christiania ble gradvis fornorsket til Kristiania, men debatten om å ta tilbake det eldgamle Oslo-navnet spisset seg til, forklarer Myhre.

– I 1924, på 300-årsjubileet, fant man ut at det var en passende anledning til å ta tilbake middelaldernavnet. Det var noe motstand, som det alltid vil være. Men ikke så stor motstand at man måtte gå tilbake på navneskiftet, sånn som i Trondheim, sier han.

Han sikter til da det i 1929 ble vedtatt å døpe Trondhjem om til det historiske navnet Nidaros. Men etter voldsomme protester valgte man å inngå et kompromiss – å heller fornorske navnet til Trondheim isteden.

Fontenen Christian IVs hanske ble oppført i 1997 som et symbol på grunnleggelsen av den nye byen Christiania. Foto: Gabriel Aas Skålevik / NTB

Hva skrev avisene om navnebyttet?
Oslo-navnet ble på sin side stort sett ønsket velkommen. Navnebyttet ble vedtatt sommeren 1924 og trådte i kraft ved midnatt natt til 1. januar 1925.

Verdenskart og leksikon måtte endres. Og navneendringen fikk naturlig nok fyldig med spalteplass i norske aviser.

– Skiltmalere har hatt det travelt, de siste forandringer er gjort. Mange hilser det nye navn med glede, mange sier farvel til det gamle med vemod. Men om nogen aar er Kristiania glemt og det nye Oslo er en selvfølgelighet, udiskuterlig og uforanderlig, skrev avisa Dagen 31. desember 1924.

Ved midnatt på nyttårsaften ble navnebyttet markert med klokkeringing, hvin fra fabrikkpiper og dampskipene i havnen, kanonskudd og stort liv i gater og kafeer, skrev avisen Akershusposten, som i dag ikke finnes lenger.

– Det var svart og trist i Kristiania langt utover nyttårskvelden. Men så kom sneen dalende bokstavelig talt i den ellevte time [...]. Kristiania presenterte seg i sin siste time på en meget tiltalende måte. Men Oslo fikk ikke lenge beholde sin hvite drakt. Snart var sneen forvandlet til slaps og vann, og det sorte fikk atter overtaket, skrev Aftenposten 2. januar 1925.

Statuen av Christian IV har ruvet over Stortorvet siden 1880. Den viser den danske kongen som peker der hvor hans nye by – Christiania – skulle bli bygget etter Oslo brant ned i 1624. I 2024 skal Oslo kommune markere at dette er 400 år siden. Foto: Gabriel Aas Skålevik / NTB

    Stikkord