Anonyme ansatte med opprop til Nasjonalmuseet

– Vi vil at museets ledelse skal tørre å gå inn i en samtale de til nå har unngått både internt og offentlig, sier en representant fra aksjonsgruppen Kultur mot folkemord. Foto: Rodrigo Freitas / NTB

Over 1400 personer har skrevet under på et åpent brev til Nasjonalmuseet, som ber ledelsen om å vise solidaritet med Palestina.

Saken er oppdatert onsdag 17. april kl 16:31.

Et åpent brev til Nasjonalmuseet har sirkulert i sosiale medier de siste dagene. I brevet, som uttrykker solidaritet med palestinernes sak gjennom fire krav til museets ledelse, heter det, blant annet: 

«Vi skriver for å oppfordre Nasjonalmuseet til å komme med en uttalelse, fordømme folkemordet, bidra til en internasjonal innsats for ivaretakelse og formidling av palestinsk kunst og kulturarv og aktivt støtte kunstnere, arkitekter, designere og andre som drepes, trues eller sanksjoneres i og utenfor Palestina, også på grunn av ytringer om våpenhvile og solidaritet med palestinere.» 

Saken har blitt plukket opp av Subjekt og tidsskriftet Arkitektur 

Det er en anonym gruppe ansatte i Nasjonalmuseet som står bak både brevet og Instagram-kontoen Kultur mot folkemord. Aksjonsgruppen meldte onsdag morgen at brevet har 1425 underskrifter, deriblant 69 i kategorien «ansatt eller tidligere ansatt i Nasjonalmuseet». En representant fra gruppen sier til Kunstavisen at de ønsker å forbli anonyme på grunn av potensielle konsekvenser for de ansatte, og understreker at intensjonen er dialog med ledelsen. 

Vi vil at museets ledelse skal tørre å gå inn i en samtale de til nå har unngått både internt og offentlig, sier representanten.

De fire kravene er at Nasjonalmuseet slutter seg til opprop om umiddelbar og permanent våpenhvile, at Nasjonalmuseet løfter fram palestinsk kunst og håndverkstradisjoner i samlingen, at Nasjonalmuseet ivaretar og beskytter kunstnere, ansatte og andre som uttrykker støtte til palestinernes sak, og at Nasjonalmuseet boikotter kunstfaglige og økonomiske forbindelser til israelske institusjoner. 

Skiltet som henger på dørene til den Israelske paviljongen på Veneziabiennalen, som åpnet for pressen på tirsdag. Foto: AP

Når Kunstavisen får kontakt med Nasjonalmuseet, er direktør Ingrid Røynesdal på et fly på vei til Veneziabiennalen – hvor nyheten brøt ut på tirsdag om at kunstneren og kuratorene ved den Israelske paviljongen holder utstillingen stengt frem til en våpenhvile er oppnådd og gisler løslatt. 

Røynesdal sier at alle ved Nasjonalmuseet kan føle seg helt trygge på at deres meninger kan fremføres uten risiko for sanksjoner.

– Når ansatte fremmer synspunkter anonymt, er dette uvanlig og overraskende da Nasjonalmuseet har svært stor takhøyde for ytringer og privat engasjement, sier hun og legger til,

– Vi har presentert ledelsens linje i saken internt ved flere anledninger, og er godt kjent med at ansatte er engasjerte i Gaza-konflikten. Vi vil selvsagt møte de ansatte til dialog når dette er ønsket. 

Som svar på Røynesdal sin kommentar, viser aksjonsgruppen til de konkrete kravene i brevet.

Disse punktene har vi ikke fått noen tilbakemeldinger på av museumsledelsen, heller ikke når disse perspektivene har blitt løftet internt tidligere. Vi har her flere konkrete forslag og nå er det opp til ledelsen å følge opp med konkrete tiltak eller svar som adresserer hvorfor de ikke vil imøtekomme tiltakene, sier representanten til Kultur mot folkemord.

Stikkord