Unik kunstutstilling på Stortinget

Sannhets- og forsoningskommisjonen foran Stortinget torsdg 1. juni 2023. Foto: Stortinget

Saken er oppdatert 5. juni 2023. Kl 14.35

 

Mandag 12. juni er det åpen kunstvandring i Stortinget hvor det blir mulighet for publikum til å se utstillingen som er en del av Sannhets- og forsoningskommisjonens rapport til Stortinget om den norske stats fornorskning av samer, kvener og skogfinner. Kunst er inkludert som en sentral del av rapporten. At kunst inngår som en sentral del i en offentlig rapport er uvanlig. Muligens er det første gang det skjer.

Sannhets- og forsoningskommisjonen er ledet av Dagfinn Høybråten og har siden 2018 blant annet sett nærmere på konsekvensene fornorskningen har hatt for enkeltmennesker og grupper.

Hva vil du si er det viktigste ved at denne rapporten nå foreligger?

- Kommisjonens omfattende rapport er et grunnlag for et oppgjør med fornorskningspolitikk og urett, og kommisjonen foreslår tiltak på sentrale områder i dette oppgjøret. Et mer forsonet samfunn bør være preget av språklig, kulturell og identitetsmessig likeverd, og for å få til dette trengs en bred mobilisering i hele sivilsamfunnet, sier Dagfinn Høybråten.

Åsne Kummenje Mellem / BONO 2023. Foto: Stortinget

Programmet - torsdag 1. juni
Rapporten ble overlevert til Stortinget, oppdragsgiver for rapporten. Programmet ble innledet med taler av kommisjonens leder, Dagfinn Høybråten, stortingspresident Masud Gharahkhani og samtingspresident Silje Karine Muotka med etterfølgende appeller av Kai Petter Johansen (Norske kveners forbund), Bjørnar Seppola (Kvensk Finsk Riksforbund), Raija Marjatta Nakken (Norsk Finsk Forbund), Rune H. Bjerke (Skogfinneforeningen) og Terje Bredvold (Skogfinske interesse i Norge).

 

Hilde Skancke Pedersen / BONO 2023. Foto: Hilde Skancke Pedersen

Stortingets kunstutstilling
Kommisjonen har ønsket å inkludere visuell kunst for å formidle rapporten og temaene fornorskning og forsoning, og har, i forbindelse med kommisjonens tidligere åpne møter og arrangementer, også inkludert skapende og utøvende kunstformer.

Etter overleveringen av rapporten åpnet kunstutstillingen i Eidsvollsgalleriet på Stortinget, bestående av skulptur, maleri, fotografi og kunsthåndverk med kunstnere: Christin Løkke (f. 1970), Trond Einar Solberg Indsetviken (f. 1956), Marte Lill Somby (f. 1987), Hans Ragnar Mathisen (f. 1945), Christian Fjeldbu (f. 1978), Hanne Grete Einarsen (f. 1966), Gerd Ellen Lorås (f. 1952), Hilde Skancke Pedersen (f. 1953), Siri Skogstad Berntsen (f. 1968), Åsne Kummeneje Mellem (f. 1995), Susanne Hætta (f. 1975), Mathis Nango (f. 1950) og Ole Lislerud (f. 1950). I tillegg til at det er benyttet verk fra Ingunn Utsi (f. 1948), Ragnhild Margretha Taranger Krüger (f. 1972) og Dordi Strøm (f. 1971) i rapporten. Den kunstfaglige juryen som har foretatt utvalget består av Liv Bangsund, Josef Halse og Tore Hansen - sammen med kommisjonsmedlem Liv Inger Somby.

Hele 147 ulike bidrag av 37 kunstnere ble sendt inn til den åpne konkurransen som var utlyst. Av disse er 16 plukket ut og 13 av disse vil bli innkjøpt. Det er disse 13 verkene som skal vises fram i nevnte utstilling i Stortinget.

Marte Lill Somby / BONO 2023. Foto: Stortinget

Hvem kan besøke utstillingen?
Mandag 12. juni er det åpen kunstvandring i Stortinget hvor det blir mulighet for publikum til å se utstillingen som var en del av rapporten. Tirsdag 6. juni flyttes utstillingen fra Eidsvollsgalleriet til Prinsensgate 26, der den vil bli hengende til over sommeren, muligens til våren 2024.

Norge lytter – en scenisk lesning av Sannhets- og forsoningskommisjonens rapport
Rapporten ble fremført på Nationaltheatret i sin helhet med tittelen «Norge lytter – en scenisk lesning av Sannhets- og forsoningskommisjonens rapport». Det var teatersjef for det kvenske teatret Kvääniteatteri, Frank Jørstad, som fikk idéen til dette. Teatret mener det er viktig at hele Norge får høre hvordan norske myndigheter har undertrykt den samiske, kvenske, nordfinske og skogfinske befolkningen politisk og hva det har gjort med majoritietsbefolkningens holdninger mot disse folkegruppene.

Arrangementet er et samarbeid mellom Nationaltheatret, Festspillene i Bergene og Kvääniteatteri. Høytlesningen ble sin helhet sendt på NRK.no og NRK2, i tillegg til at Festspillene i Bergen sendte opplesningen direkte på biblioteket i Bergen. Utgangspunktet var at hele Norge skal lese rapporten med representanter fra hele Norge; hvilket vil si representanter av nasjonale institusjoner, scenekunstnere og helt vanlige folk, slik at så mange dialekter som mulig skal høres.

FAKTA

Kommisjonens navn er Kommisjonen for å granske fornorskningspolitikk og urett overfor samer, kvener og norskfinner. Les mer om mandatet her.

Sannhets- og forsoningskommisjonen består av følgende gruppe: leder Dagfinn Høybråten, Ivar Bjørklund (professor, Tromsø), Håkon Hermanstrand (stipendiat, Kolvereid), Per Oskar Kjølaas (biskop emiritus, Tromsø), Pia Lane (professor, Oslo), Anne Kristin Gurák (seniorrådgiver, Hamarøy), Marit Myrvoll (forsker, Tromsø), Einar Niemi (professor emeritus, Vadsø), Anne Julie Semb (professor, Oslo), Liv Inger Somby (høyskolelektor, Kautokeino), Aslak Syse (professor emeritus, Oslo), Ketil Zachariassen (førsteamanuensis, Oslo).

    Stikkord