Utstilling av Iver Jåks skisser til Samisk-norsk lesebok(1965) i Tromsø.

Fra utstillingen Iver Jåks – skisser fra arbeidet med Samisk-norsk lesebok(1965). Penn på papir. © Iver Jåks/BONO. Inger og Iver Jåks Stiftelse. 

Iver Jåks – skisser fra arbeidet med Samisk-norsk lesebok (1965) er utstilt ved Tromsø bibliotek og byarkiv. Leseboken representerte i sin tid noe helt nytt i samisk lærebokhistorie.

I forbindelse med åpningen av utstillingen holdt førsteamanuensis i kunsthistorie ved UiT Norges arktiske universitet, Hanne Hammer Stien, en innledning om Iver Jåks og skissene som vises. Sammen med Stien har kunsthistoriker, og rådgiver ved Universitetsbiblioteket, Marit Bull Enger, stått for utvalget av det utstilte materialet. I presentasjonen av utstillingen på Facebook kunne man lese at Jåks laget skissene da han arbeidet med å illustrere Samisk-norsk lesebok. Boken, som kom ut i 1965 på Aschehoug, markerer, i følge presentasjonen på Facebook: «...et skifte i samisk lærebokhistorie fordi samiske aktører var deltagende i produksjonen av boken. Innholdsmessig skildrer boken også samisk kultur og samfunn, og Jåks’ illustrasjoner er viet stor plass».

Utstillingen er produsert av Universitetsbiblioteket i forbindelse med Samisk uke 2021 og står til og med 25. februar.

6. februar er for øvrig Samefolkets dag. Kunstavisen gratulerer med dagen!

 

Forside Samisk-norsk lesebok, Aschehoug Forlag, 1965. Illustrasjon: Iver Jåks. © Iver Jåks/BONO. Inger og Iver Jåks Stiftelse,
Iver Jåks: «Laksen snakker med andre fisker», 1958, akvarell © Iver Jåks/BONO. Inger og Iver Jåks Stiftelse.

Stikkord