– Lytt til samisk ungdom!

– Norge gir nå et forferdelig eksempel på hvordan nasjonalstaten kan ignorere sitt eget høyesterettssystem, sier kunstner Outi Pieski. Foto: Heikki Tuuli

Fosen-aksjonen har pågått i en uke, men viser ikke tegn på svekkelse. Den finsk-samiske kunstneren Outi Pieski skal lage et monumentalt kunstverk til det nye regjeringskvartalet der samisk kulturarv fremheves. Nå har hun et budskap til regjeringen: – Norge vil ikke overleve klimakrisen uten et godt samarbeid med samer.

Den 11. oktober 2021 avsa Høyesterett en dom om at vindkraftverket på Fosen krenker reindriftssamenes rett til kulturutøvelse, og dermed bryter med samiske rettigheter. Vindkraftverket består av totalt 206 vindturbiner og en omfattende infrastruktur, der store deler står i områder brukt av to ulike siidaer, samiske reindriftslag, og seks sørsamiske familier.

Torsdag forrige uke var det 500 dager siden Høyesterett avsa sin dom, men turbinene står fortsatt. Da aksjonerte samisk ungdom fra Norske Samers Riksforbund Nuorat (NSR–N) og medlemmer av Natur og Ungdom (NU), ved å okkupere lobbyen til Olje- og energidepartementet og kreve at turbinene rives. Natt til mandag ble de båret ut av politiet, og siden da har de fredelige demonstrasjonene eskalert.

Outi Pieski er engasjert av KORO til å lage et monumentalt kunstverk til det nye regjeringskvartalet, som skal stå klart i 2025. I et intervju med Kunstavisen forteller hun at hun følger situasjonen nøye, i likhet med mange andre samer i Finland og Sverige.

– Jeg er livredd, skam på Norge! Ungdommen vår beskytter samiske landområder, vårt levebrød og juridiske rettigheter. Det er skremmende å se hvordan nasjonalstaten kan ignorere dem på denne måten, sier hun.

Pieski understreker at Fosen-saken ikke kun angår samer i Norge, men omfatter folk på tvers av hele Sápmi.

– Norge gir nå et forferdelig eksempel på hvordan nasjonalstaten kan ignorere sitt eget høyesterettssystem. For øyeblikket er det mange pågående land- og vannrettssaker i de nordiske landenes høyesterett. Jeg er virkelig redd for denne situasjonen og hvordan den vil påvirke Finlands og Sveriges rettssystem også.

Detalj, skisse AAhkA. Verket skal monteres på 51 meter høy vegg i det nye regjeringskvartalet. Tittelen viser blant annet til Moder Jord som juridisk person. Illustrasjon: Outi Pieski.

Et politisk kunstprosjekt

Pieskis forslag til A-blokka, AAhkA, viser en kvinne i halvprofil som har på seg tradisjonelle plagg og ornamenter, blant annet det nordsamiske hodeplagget ládjogahpir. Arbeidet skal integreres på en innendørs vegg som er over 700 kvm og 51 meter høy og dekket av en glassfasade, som vil gjøre verket synlig også utenfra. På spørsmål om hun føler det annerledes å skulle lage kunst til et norsk statsbygg i lys av den pågående Fosen-aksjonen, svarer hun at problemstillingen har vært en utfordring fra starten av.

– Jeg synes det er veldig viktig å lage dette kunstverket, spesielt nå. Verket AAhkA viser Moder Jord som juridisk person. Erkjennelsen av dette er veien til forsoning mellom nasjonalstater og samene. Hvis dette kunstverket kan være en aktivator for å forstå landets egne karakter, kan jeg bare være ydmyk over det faktum at jeg var i stand til å videreføre formødrenes linje.

Pieski oppfordrer til samarbeid mellom regjeringen og urbefolkning.

– Lytt til samisk ungdom, hør på fremtiden vår! Urfolk over hele verden spiller en viktig rolle i klimakrisespørsmål. Norge vil ikke overleve klimakrisen uten et godt samarbeid med samer. Samer er voktere av naturen i sine hjemland på tvers av de fire nasjonalstatene der de bor; Norge, Finland, Sverige og Russland.

    Stikkord