Ungt blikk på kunsten

Tre nederlandske Blikkåpnere fra Stedelijks Museum i Amsterdam fortalte om sitt Blikopeners. Foto: Hilde Mørch

Tre år med Blikkåpner Norge – kunstformidlingsprogrammet for og av ungdom – ble lansert med en rykende fersk rapport og full sal på Sentralen i Oslo 23. mars.

Blikkåpner-programmet, som er initiert og i hovedsak finansiert av Sparebankstiftelsen DNB, er blitt gjennomført som en treårig pilot på Henie Onstad Kunstsenter, Galleri F15 og Lillehammer Kunstmuseum og som et samarbeid i Oslo på Nasjonalmuseet, Kunstnernes Hus og Astrup Fearnley Museet.

Blikkåpner Norge
Det er seks år siden Sparebankstiftelsen DNB satte i gang et målrettet arbeid for å se på hva stiftelsen kunne bidra med innen kunstformidling, eventuelt til utvikling av kunstformidlingen i Norge. Etter flere innspillsmøter, seminarer og workshops, inviterte de Galleri F15, Henie Onstad Kunstsenter og Lillehammer Kunstmuseum, som alle hadde eksperimentert og gjennomført vellykkede formidlingsprosjekter, til et samarbeid om Blikkåpner Norge. I tillegg inviterte de Astrup Fearnley Museet, Nasjonalmuseet og Kunstnernes Hus, som i fellesskap driver PLOT, kunstklubben for unge i Oslo med Astrid Bøe Drejer som prosjektleder. Samarbeidsmøtet, som fant sted i 2019, resulterte i en prosjektskisse for Blikkåpner Norge. Prosjektet ble igangsatt i 2020 og var en pilot til og med skoleåret 2022-23. Prosjektet er nå forlenget ytterligere et år – med oppstart i 2023.

Fra et av «formidlingsstuntene» i regi av Blikkåpner Norge som ble presentert for deltagerne under seminaret på Sentralen.

Hvem kan arbeide som Blikkåpnere?
De som skal arbeide som Blikkåpnere er ungdom mellom 16-19 år. De skal få opplæring og veiledning i å se og formidle kunst fra sitt ståsted knyttet til den utstillingsinstitusjonen de arbeider ved. Målet er at Blikkåpnerne skal vekke større interesse og forståelse for kunst og skape engasjement hos sine jevnaldrende. Man antar at muligheten for å nå ut og frem til ungdom blir større når unge formidler til unge. Programmet har i denne treårige pilotperioden vært i utvikling og transfomeres gradvis på basis av erfaringer underveis.

På seminaret deltok det tredje kullet med Blikkåpnere som fortalte om sine kunstformidlingserfaringer ved Galleri F15 i Moss (Blikkåpner Moss) ved Lillehammer Kunstmuseum (Blikkåpner Lillehammer), Henie Onstad Kunstsenter i Bærum (Blikkåpner Bærum) og Nasjonalmuseet, Astrup Fearnley Museet og Kunstnernes Hus i Oslo (Blikkåpner Oslo).

Stedelijk Museum i Amsterdam
Den opprinnelige ideen til Blikkåpner-programmet er hentet fra Stedelijk Museums Blikopeners i Amsterdam, som startet sitt formidlingsprogram allerede i 2008. På museets hjemmeside blir «Thee Blikopeners» presentert som “young Amsterdam residents who aim to awaken their friends and other peers’ enthusiasm for art and culture. They look at art from a fresh perspective and share their ideas about current affairs, programs and exhibitions. The Blikopeners also organize tours, workshops & events in the museum”.

Evalueringsrapporten Blikkåpner. Unge i kunst og kultur, utarbeidet av Enhet for innovasjon og kompetanseutvikling (EIK), Institutt for estetiske fag, OsloMet, 31. januar 2023. Foto: Hilde Mørch.

Evalueringsrapport fra OsloMet
På oppdrag fra Sparebankstiftelsen DNB er Blikkåpner-programmet evaluert av Enhet for innovasjon og kompetanseutvikling ved Institutt for estetiske fag ved OsloMet; en arbeidsgruppe som har bestått av professor Venke Aure, OsloMet, forsker 1 Joar Skrede, OsloMet/Norsk institutt for kulturminneforskning, samt universitetslektorene ved OsloMet Anastasiya Alexeeva og Maria Magdolna Vida og Ingrid Granrud Veiersted.

Rapporten konkluderer med at Blikkåpner-prosjektet stimulerer til en kunstinteresse mange ungdommer gjerne ikke visste at de hadde. Terskelen for å gå inn på et museum eller i et galleri blir senket, ikke bare blant blikkåpnerne, men også blant vennene deres. Formidlingen Blikkåpnerne foretar kan også bidra til å gi ungdommene mestringsfølelse.

Seminaret
Sparebankstiftelsen DNBs kunst- og kulturrådgiver Birthe Mørreaunet Selvaag ønsket en fullsatt seminar-sal på Sentralen i Oslo velkommen og formidlet bakgrunnen for initiativet til Blikkåpner-programmet. Stedelijk Museums stilte med tre personer; Kimberly Willems, Robin og Meryam som fortalte om sine erfaringer. Deretter fortalte Blikkåpner-gruppene fra Oslo, fra Galleri F15 og Henie Onstad Kunstsenter om sine erfaringer – med innlagte formidlingsstunts for seminardeltagerne som fikk innblikk i hvordan Blikkåpnerne jobber.

Samlet ble det en bred presentasjon av Blikkåpner-programmet der verdien av kunstformidling for og av ungdom ble inngående diskutert og evaluert – med konklusjon at programmet fortsetter, muligens med andre aktører.

FAKTA
Blikkåpner-programmet går over et år, der første halvår er opplæring og andre halvår er feltarbeid. Deltagerne rekrutteres bredt, mangfold vektlegges og de mottar lønn inntil fire timer per uke. Innholdet i opplæringen skal være relevant for ungdom og utvikles i samspill med deltagerne underveis. D bør få møte kunstnerne i utstillingen de arbeider med - som stiller ut i perioden. I stor grad skal de være involvert i utforming av formidlingsopplegg og aktiviteter i sosiale medier, og må gjerne få innblikk i alle deler av utstillingsstedets drift, ikke bare formidlingen. Deltagerne inviteres til å bidra i fremtidig rekruttering og å være mentorer for nye Blikkåpnere. Sparebankstiftelsen DNB bidrar som fellesressurs og er bindeleddet for d ulike institusjonene, arrangerer fellessamlinger med erfaringsutveksling. Programmet tilpasses de ulike kunstinstitusjonene (ref. stedsspesifikke behov) samtidig som man følger de felles retningslinjene. Felles navn er derfor Blikkåpner Oslo, Blikkåpner Lillehammer osv.

Institusjonen må ha gratis inngang for andre unge når Blikkåpnerne er på jobb. Prosjektet er godt forankret internt, og det er aksept for at det jobbes tverrfaglig med prosjektet. Leder av institusjonen signerer søknaden til Sparebankstiftelsen DNB. En intern ressurs må knyttes til programmet. Det søkes i første omgang for et kull med en tentativ treårig plan. Innen rekruttering for år to søker man om videreføring i henhold til planen i opprinnelig søknad. Institusjonene kan søke Sparebankstiftelsen DNB om avlønning av deltakerne, midler til gjennomføring av arrangementer og aktiviteter, opplæring, kurs og verksteder, inntil 20% prosjektkoordinator, nødvendig utstyr. Det forventes at institusjonene også selv bidrar økonomisk.

Stikkord