Samisk tromme tilbakeført fra Tyskland

Direktør Birgitta Fossum og styreleder Jarle Jonassen ved Saemien Sijte, sørsamisk museum og kultursenter, med Frøyningsfjelltromma. Foto: Harry Johansen / Saemien Sijte

300 år etter at den ble beslaglagt, har Frøyningsfjelltrommen kommet tilbake til hjemtraktene. Freavnantjahke gievrie, også kalt Folldalstromma, er en godt bevart seremoniell tromme av særdeles stor kulturhistorisk betydning for det sørsamiske folk. 

Forrige uke markerte det sørsamiske museet og kultursenteret Saemien Sijte tilbakeføringen av en sørsamisk gievrie, en seremoniell tromme, fra Meiningen Museum i Tyskland. I samarbeid med Sametinget, Kultur- og likestillingsdepartementet og den norske ambassaden i Berlin, har trommen funnet veien hjem etter 300 år.

– Jeg håper og ønsker at trommens hjemkomst kan hjelpe til å hele noen av de mange sår som er påført det samiske folk av storsamfunnet, sier kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffery i en pressemelding. 

Trommen ble beslaglagt i 1723 av den norske presten Thomas von Westen under en misjonsreise. Han brukte hardt press for å omvende samene til kristendommen og ga ordre om at alle trommer skulle samles inn. Frøyningsfjelltrommen ble sendt til København, der Kong Fredrik V av Danmark og Norge senere ga den i gave til Tyskland og Schloss Elisabethenburg. Den har vært på Meiningen Museum siden 1837. 

Repatrieringen har lenge vært et sterkt ønske fra det samiske samfunnet, og i juni 2023 besluttet styret i det tyske museet å gi trommen tilbake til det sørsamiske samfunnet. Den blir nå forvaltet av Saemien Sijte i Snåsa, hvor den er utstilt i den faste utstillingen. Direktør Birgitta Fossum sier trommene fremdeles har en stor verdi og er viktig for det sørsamiske samfunnet. 

– Det er helt fantastisk at tromma nå har kommet tilbake. Vi har lenge jobbet for å få forvalte vår egen kulturarv, det at det endelig skjer er utrolig viktig. Det har stor betydning for kultur, identitet og verdighet, sier Birgitta Fossum, direktør ved Saemien Sijte. 

Dette er den første samiske trommen som har blitt tilbakeført fra et tysk museum. Fremdeles finnes det flere samiske trommer i samlingene til tyske museer.  

Freavnantjahke gievrie/Frøyningsfjelltromma/Folldalstromma utstilt under Tråante 2017, 100-årsjubileet for samefolkets første landsmøte i Trondheim. Foto: Saemie Sijte

    Stikkord