Nasjonale turistveger feirer 30 års jubileum

Del av kunstinstallasjon av Louise Bourgeois, Steilneset minnested, Nasjonal turistveg Varanger. Arkitekt: Peter Zumthor (2011). Foto: Knut Wold

Turistvegseksjonen i Statens vegvesen har opp gjennom årene engasjert over 50 arkitekter, landskapsarkitekter, designere og kunstnere, både unge og veletablerte. Nå inviteres det til Rast; tre seminarer og en svær utstilling som, blant annet, dokumenterer den suksessrike virksomheten.

Kommunikasjonsansvarlig Nasjonale turistveger, Per Ritzler. På besøk hos Kunstavisen. Foto: Mona Gjessing

Kommunikasjonsansvarlige ved Nasjonale turistveger Per Ritzler ser frem til både seminar og utstilling, og lover et engasjerende og omfattende program som diskuterer, problematiserer og analyserer reiseliv, nyskapende kunst og arkitekturprosjekter under ett. For første gang.

 – Det dreier seg jo om en nasjonal attraksjon som har blitt utviklet gjennom mange år og som skal utvikles videre. Fire femtedeler av prosjektet Nasjonale turistveger er nå klart, men attraksjonene skal jo også leve videre og skinne. Det gjelder, ikke minst, kunsten og arkitekturen. Så ser vi heller ikke bort i fra at det i tillegg til de 18 vegene som allerede finnes også vil utvikles et par til, sier Per Ritzler.

Ja, kanskje dere også kunne lage noen veier for særgrupper?

Ha ha, ja, kanskje det. Nasjonale nisjeveger... Ingen dum idé!

Hva er det mest interessante ved å jobbe med Nasjonale turistveger?

Når sant skal sies så har jeg ikke hatt det så morsomt på jobb siden jeg jobbet i Sveriges radio som korrespondent – for tyve år siden. Ikke minst det å jobbe med så mange forskjellige yrkesgrupper: håndverkere, entreprenører, byggmestre, arkitekter, kunstnere, politikere og, ikke minst journalister. Det er utrolig spennende, understreker Per Ritzler.

Utstillingen på Arkitektur- og designhøgskolen viser 121 av de 176 prosjektene som er gjennomført til og med 2023. Seminarene på temaene reiseliv, kunst og arkitektur gir innblikk i turistvegarbeidet med tilhørende refleksjoner og dilemmaer

Leder av kunstprogrammet, Nasjonale turistveger, Morten Kvamme. Foto: Jacob Hansen

Leder for kunstprogrammet i Nasjonale turistveger, Morten Kvamme, ser spesielt frem til seminaret den 16. juni der temaet er kunst og undertittelen er:

Kunstprosjektene i Nasjonale turistveger- og fremtiden for en bærekraftig kunstproduksjon i natur og landskap.

 

Kvamme ønsker selv velkommen denne dagen.

Kan du fortelle litt om din rolle som leder av kunstprogrammet i Nasjonale turistveger? 

Som leder for kunstprogrammet i Nasjonale turistveger har jeg et generelt overoppsyn med kunstprosjektene fra start til slutt. Min oppgave er å foreslå kunstnere til Nasjonale turistveger, følge opp produksjon sammen med kunstneren, finne plassering for kunstverket. I tillegg til dette deltar jeg i arbeidet med publikasjonene som også følger alle kunstprosjektene.

Hvilke konkrete kunstprosjekter har du vært involvert i så langt? 

Jeg arbeidet sammen med tidligere kurator for kunstprogrammet Svein Rønning da jeg startet – så jeg var involvert i prosjektet med Roni Horn i Havøysund. Videre har jeg jobbet med det siste kunstprosjektet «Skyldner» til Matias Faldbakken som stod ferdig høsten 2022 i Rondane. 

Hvordan tas beslutningene om hvilke kunstnere som skal involveres i prosjektene?

Det er en prosess som ofte tar tid, vi følger mange kunstnerskap tett og jeg har en fin dialog med mitt kunstneriske råd som består av Azar Alsharif, Marit Paasche og Steinar Sekkingstad.

Sammen diskuterer vi oss fram til hvilke kunstnere som vi ønsker å invitere. Basert på dette, presenterer jeg til slutt et konkret forslag for ledelsen i Nasjonale turistveger som de eventuelt godkjenner.

30-årsmarkeringen med utstilling og seminarer på Arkitektur-og designhøgskolen i Oslo rommer også en utstilling. På hvilken måte er kunstprosjektene en del av denne? 

Alle kunstprosjektene er en del av denne presentasjonen, men Louise Bourgeois og Matias Faldbakken er løftet ekstra frem i utstillingen som er kuratert av Nina Berre.

    Stikkord