Inngir håp

Hugo Lous Mohr, Fondfeltet i Kristushvelvet, takdekorasjoner i Oslo domkirke. Tempera på tre, 1935-1950

Da Hugo Lous Mohr (1889-1970) startet oppdraget med å utsmykke det 1500 kvadratmeter store taket i Oslo domkirke (tidl. Vår Frelsers kirke) i 1935, hadde han tilbragt flere år i Paris, og foretatt studiereiser til blant annet Spania, Italia og Tyskland. Mohr hadde også studert Giottos fresker i Italia, og hatt flere monumentale muraloppdrag i Norge. Det franske maleriet, og særlig kunsten til Matisse og Derain, så vel som El Grecos ekspressive penselstrøk skulle prege Mohrs arbeide i domkirken, som har en friskhet i formspråket som til da ikke var så vanlig i religiøse bilde-fremstillinger. Utsmykningen av hvelvene i domkirken skulle bli en oppgave han holdt på med i 15 år.

I skjæringspunktet til de fire hvelvene i korskirken er solen – med lysstråler som brer seg ut over, og gjennomvever, dekorasjonene i de fire hvelvene. Bilde-fremstillingene er holdt sammen av en ensartet idé, som i hovedsak følger den kristne trosbekjennelsens tre deler: Gud Fader, Sønnen og Den Hellige ånd. Med enkelthendelser fra det Gamle og det Nye Testamentet illustrert langs hvelvene. Kristus er hovedfiguren i de tre fondfeltene i koret og tverrskipene. I koret løftes han frem på Guds armer. I sørhvelvet bøyer han hodet mens han døpes av Den Hellige Ånd, i form av en due.

I nordhvelvet – Kristushvelvet - illustreres Jesu liv. Bildene følger enkeltleddene i den andre trosartikkelen: Fra han ble «født av jomfru Maria» til han «fòr opp til himmelen». Men snarere enn å fremstille den døende Kristus på korset som lider for menneskehetens synder, er det den seirende frelseren som Mohr fremstiller i fondfeltet. Uten glorie, men med korset i hånden tar Jesus livet av ondskapen, i form av en ildsprutende drage som styrter i døden. Det godes seier over det onde – som gir håp for alle mennesker. Et håp man kan samles om i påskedagene.

Oslo domkirke er åpen alle dager fra kl. 10:00 – 16:00 med unntak av fredager, da den er åpen fra kl. 16.00 - 23.30. 

    Stikkord