Intervju med Tenthaus kunstkollektiv – Å feile er, for en improvisatør, en ekte gullgruve

Tenthaus kunstkollektiv. Foto: Stefan Schröder

Til tross for at Tenthaus kunstkollektiv av flere kritikere har blitt slaktet for kurateringen av MOMENTUM 12, fremhever de i sitt e-post intervju med Kunstavisen at de så langt selv er fornøyd. Den kraftige kritikken vil de ikke gå inn på. 

Kunstavisens anmelder Arve Rød var ikke videre begeistret for årets Momentumbiennale. Hvordan har responsen vært så langt? 
Biennalen har nå vært åpen i noen få uker, og de besøkende både lokale og langveisfra har tatt imot den med stor entusiasme og varme. Åpningshelgen hadde det største antallet besøkende noensinne! Det sosiale engasjementet står sentralt i biennalen, og derfor ble alle kunstnerne som ble invitert til å delta, også bedt om å foreslå en aktivitet for lokalsamfunnet. Disse startet med Gudskul og Stephanie Lünings skumaksjon og vil fortsette i løpet av biennalen med mange andre workshops, arrangementer og samtaler. Disse inkluderer ukentlig radioprogram, trykkverksted i galleriet, performances, lectures, verksteder med lokale skoler, kollektivt maleri, en voksende publikasjon og nettside, et sustainabilityprosjekt som kartlegger biennalens karbonfotavtrykk, og et Embassyprosjekt som bygger bro mellom biennaler rundt om i verden. Prosjektet MOMENTUM 12 varer frem til oktober med live program, radio, publikasjoner, kunstprosjekter, dugnader og workshops. Responsen har vært veldig positiv fra deltakere og besøkende, som ser hvordan vi knytter det lokale opp mot det globale, og været har vært strålende. So far we are happy! 

På nettsiden til Tenthaus står det at Tenthaus kollektiv har jobbet i ulike konstellasjoner siden 2009. Hvordan fungerer den kollektive styringsmåten i praksis? 
Tenthaus institusjon er motoren, Tenthaus Kunstkollektiv er bensinen.  

Tenthaus er en institusjon hvor noen medlemmer har ansvar for driften. Tenthaus er også et kunstkollektiv, sammensatt av mange individer som utøver en kollektiv praksis.  
Tenthaus jobber med en holokratisk organisasjonsstruktur. En organisasjon hvor autonome arbeidsgrupper, som vi kaller «bobler», oppstår etter behov og ut ifra interesser og evner, som også endrer seg over tid, ettersom behovene og forholdene endrer seg. 

Når det gjelder kollektivitetsbegrepet, ser vi opp til avantgardens kunstnere, som forsto kollektivet som en kraftig drivkraft for å skape, dele og utvikle ideer som kan transformere verden rundt dem. De så på felles bevegelser som mer betydningsfulle enn sine individuelle verk eller innsats, men samtidig uten å fornekte disse. 

Som et kollektiv har vi hatt prioriteringer som: rettferdig lønn for kunstnerne og deltakerne. Vi ønsket at kunstnere skulle få tid til å jobbe med denne biennalen uten økonomisk press. Antall kunstnere var avhengig av vår evne til å gi dem en rettferdig lønn. Utviklingen av et forhold mellom kunstner og kurator var også viktig med tanke på at vi ønsker en biennale «i nærvær» når kunstnere kan komme tilbake igjen og igjen for å holde aktiviteter gjennom hele biennalen.
 
Vi tror denne praksisen med å samle er svært nødvendig for å møte vår tids utfordringer. Det viser et potensial for endring og krever en ny sosial forestillingsevne. Selv om vi tenker på MOMENTUM 12 som en anledning som kan skape nye sammenkomster og bringe sosial endring, foreslår vi det ikke som en mal som skal gjenskapes i samme format. Spørsmålet er: hvordan kan vi skape ulike betingelser for samvær og samtidig fortsette å jobbe for endring?

Denne samlingen – MOMENTUM 12 – er en kortvarig forsamling. Det er på sett og vis samholdet i seg selv vi søker etter. Det er ikke institusjonen eller biennalen. Samholdet slutter så fort man drar, selv om man bærer spor av opplevelsen med seg. Å samle er verbet og sammen er subjektet. Vi, sammen, gjør samlingen. Samhold betyr ikke enighet. Det betyr aksept, tillit og plass til å prøve og feile. Og å feile er, for en improvisatør, en ekte gullgruve. Les forøvrig kuratorstatementet her.

Hvilke planer har dere fremover i tid nå etter at Momentum er åpnet? 
Det er viktig å understreke at Tenthaus' engasjement i biennalen ikke slutter med åpningen. Live-programmet og samfunnsengasjementet, som er kjernen i vår kuratoriske visjon, pågår helt frem til biennalen stenger 8. oktober. Det er aktiviteter, samtaler, live-programmer, publiseringer, radio og workshops hver uke. Noen av høydepunktene i sommer er performance med De Utvalgte i starten av juli, satellitt i Fredrikstad 16.juli, hvor Stephanie Lüning viser en skumaksjon, Daddy´s Dinner vil arrangere en Mukbang, en screening av Struktura. Det vil være et stort program du kan glede deg til i høst og du kan lese mer her: www.momentum12.info

Etter hvert som biennalen nærmer seg slutten planlegger vi kommende prosjekter, hvorav noen vil være en videreføring av samarbeidet med MOMENTUM 12, og andre vil gå i nye retninger, for eksempel videreutvikling av samarbeid med GUDSKUL (Indonesia), Studio150 (Thailand), Space 413/PACK (Sør Korea). I juli har vi åpen utlysning for kunstnerdrevne steder med ekstern jury i samarbeid med ss space space (Taiwan). Fra oktober-desember kan dere komme og besøke Bitácora, hvor vi er co-kuratorer for og deltakere i Tegnetriennalen med Tegnerforbundet og Nasjonalmuseet. I 2024 - 25 skal Tenthaus lage temporære og permanente stedsspesifikke kunstverk på Grønland og Tøyen, invitert av Oslo Kommunes Kunstsamling. Tenthaus utstillingsprogram for 2024 vil bli annonsert i november 2023.  

Stikkord