En tett skog ved et åpent jorde

Luftfoto over Gjerdrum. Foto: Bjarne Asp.

Kunst som ses best fra lufta eller i mørket, dypt inne i nyskapte skogsrom. Bjarne Asp skriver kort om kunstmønstringen LANDART i Gjerdrum.

LANDART 2023 – stedsbasert kunst gjennom lokale relasjoner
Gjerdrum kommune  
14–29. oktober 2023, arrangeres for 7. gang
Ledet av kunstnerne Mari Meen Halsøy og Liva Mork

2012 ble det for første gang arrangert LANDART i Gjerdrum kommune – en samtidskunstfestival som forener profesjonelle kunstnere og lokale krefter. LANDART 2023 er første festival siden det store skredet i Ask sentrum jula 2020 – et skred der et helt lokalsamfunn dramatisk ble endret og etterlot et veldig sår i landskapet. Et kollektivt traume det må snakkes om, men det må også snakkes om på en riktig måte. En balansegang årets LANDART har ivaretatt.

Istvan Virags verk Natthimmel-reservat Gjerdum skaper et nytt samlingspunkt i skogen. Foto: Bjarne Asp

I skogen er det fire stedspesifikke verk som alle presist skaper nye skogsrom. Gjerdrum allmenning er en del av Romeriksallmeningen som strekker seg over totalt 184.000 dekar. Natthimmel-reservat Gjerdrum, en lys og lydinstallasjon av Istvan Virag, oppleves best i mørket men er en destinasjon vandringen verdt uansett tidspunkt. Duoen Eyes as Big as Plates – Karoline Hjorth & Riita Ikonen – står bak fem lokale portretter med tittel Anders / Anna / Anne-Margit / Ole-Kristian / Terje. Det er sterkt å lese historien til Anna som seilte 400 m på en bølge av leire ned skredgropa – hun ble reddet vinternatten for snart tre år siden. Historien er likeverdig med fotografiet spent opp mellom furustammene. Et fotografi der Anne er kamuflert og plassert i en komplett ravineskog som tok samme ferd – et sted som i dag myldrer av liv. Landskapsforflytninger er også et vitalt tema i Helle Siljeholms verk Havstrømmer, Nature Morte 1–3. Ei sentralt plassert havrot er hentet fra en øy i Oslofjorden.

Strusset på Sørum gård står for nystekte vafler mens helikopteret venter på jordet bortenfor. Det er totalt 7 pløyde verk som alle best sees fra lufta – vel verdt å ha vindusplass ved neste flygning fra Oslo lufthavn. Verk skapt av bonden, pløyd av bonden. Et av disse er Uår / Beredskap pløyd av Marius Nordby med en Kværneland 2-skjærs plog og traktoren John Deer 6130R. Bonden, som også er brannmann, var en av mange redningsmannskap som arbeidet i skredgropa i ukesvis. 

Healing Blanket – A platform for serendipities av Jad El Khoury er et teppe sydd av blendingsgardiner fra Beirut, Libanon – en by som også har opplevd sine traumer. Et vakkert verk på toppen av jordet ved den gamle fredete Asbjørnsenseika. LANDART Gjerdrum har ivaretatt balansegangen i det å fortelle nye historier om et kollektivt traume, takket være en kunstfestival som etter år er blitt en vital del av lokalsamfunnet.

Søndre Fjeldstad gård. Isak Dahle Hveem og Thomas Jordet: «Den lille bygda med det store hjertet». Teknikk: Kvernland CLD grubb 4 og Valtra N175 traktor. Til høyre kan en skimte Healing Blanket av Jad El Khoury ved Asbjørnseneika. Skredgropa til venstre. Foto: Bjarne Asp

Stikkord