Dommen er klar

Skjermbilde fra tidligere nyhetssending, NRK.

Gallerist John Hedemark er dømt til et år i fengsel i Werner Jensen-saken samt erstatningskrav til 19 fornærmede, deriblant BKH.

Galleristen John Hedemark er dømt til et år og tre måneder i fengsel for å ha solgt kunstverk fra sitt eget galleri under pseudonymene Werner Jensen, Knut Olesen og Erik Krohn.  I dommen er han funnet skyldig for syv lovbrudd, blant annet bedrageri, underslag og brudd på Kunstavgiftsloven. Han bes betale en erstatning på totalt kr 821 243,- til 19 fornærmede, inkludert kr 35 593,- til Bildende kunstneres hjelpefond (BKH).  

Kunstavgiften går ut på at kjøper skal betale en tilleggsavgift på 5% for kunstverk over kr 2.000,-. Midlene som tjenes inn kommer kunstnere til gode gjennom stipender, vederlag, tilskuddsordninger og kunstpriser som forvaltes av BKH.  

Direktør i BKH, Hege Imerslund, sier til Kunstavisen at hun er tilfreds med at dommen omfatter unndragelse av den lovpålagte kunstavgiften.  

Hege Imerslund, direktør BKH. Foto: Ilja Hendel

– Det beløpet retten har fastsatt at han skylder i kunstavgift omfatter riktignok kun den svært sparsomt dokumenterte andelen av Hedemarks avgiftspliktige omsetning i de årene tiltalen tar for seg. Prinsipielt er det likevel en viktig dom, ettersom kunstavgiftsmidlene er penger som i sin helhet er øremerket tilskudd til kunstnere og ny kunstproduksjon. Med dommen har retten sendt et tydelig signal til alle som omsetter kunst, om viktigheten av å sette seg inn i og etterleve kunstavgiftsplikten, sier hun. 

Hedemark sa til E24 for to dager siden at han helt sikkert kommer til å anke dommen. Hans advokat Gard Lind-Iversen mener dommen utgjør en stor begrensning for den kunstneriske friheten, og holder fast ved argumentasjonen om bruk av pseudonym. 

I dommen heter det at selv om retten til ytringsfrihet utgjør «et tolkningsmoment ved vurderingen av hva som er tillatt innenfor området for kjøp og salg av kunst» så gir den ikke «noen ubegrenset adgang til å til å markedsføre kunstverk slik man selv ønsker.» 

    Stikkord