Arnold Haukelands «Rød vind»

Arnold Haukeland, Rød vind, 1978. Bergen kommune.
Foto: Dag Fosse/Kode

Er det mulig å skape en bronseskulptur som synliggjør vinden? Det høres ut som en umulighet. Vinden selv har jo ingen synlig form, vi ser den bare indirekte gjennom, for eksempel, trærnes bevegelser. Arnold Haukland elsket å bryne seg på nettopp slike oppgaver. Gjennom det mest materielle og fysiske medium forsøkte han å fange flyktige fenomener som lyset, luften og vinden. Min favoritt blant disse er «Rød vind» fra 1978, plassert utenfor Stenersenbygget – KODE – i Bergen. Her henter han inspirasjon fra den varme scirocco-vinden. Skulpturen er preget av et uttrykksfullt linjeforløp; et levende, musikalsk og variert spill mellom ulike tykkelser på elementene. De litt nervøse strekene i luften gir en følelse av bevegelse. Han har ikke søkt noen geometrisk stramhet i uttrykket, men et organisk formspråk. Hadde skulpturen vært brun eller sort ville den forsvunnet i bakgrunnen, nå tegner de spinkle røde formel-ementene seg seg vakkert mot vegetasjonen i byparken; som en levende, tredimensjonal strektegning mot alt det grønne.

Men hvordan skal vi egentlig forstå skulpturen? Er formene grener eller strå som beveger seg i vinden? Er den ovale formen kanskje en blomst, og den trekantede pilformen et blad? Eller er det vinden selv vi ser? Luftdragene, der de større formene er vindkast i den ellers milde brisen? Det er ikke så lett å si, men der jeg står og hutrer i det sure vårregnet er det som skulpturen virkelig klarer å gi meg en følelse av den varme scirocco-vinden.

Og det er nettopp dette Haukeland er så god til; å synliggjøre uten å avbilde; å oversette fenomener til abstrakt form, som likevel gir klare naturassosiasjoner.

Vi omtaler gjerne Haukeland som den norske abstrakte skulpturens far, og hans verk sees som en legemliggjøring av norsk modernisme. Han er blitt stående som en av de viktigste skulptørene i norsk kunsthistorie. Få ha fått boltre seg i det offentlige rom som ham. Mange som ikke en gang vet navnet hans, har likevel et nært forhold til hans arbeider. Hans abstrakte skulpturer pryder gater, torg og plasser rundt omkring i bygd og by. En av disse er altså «Rød vind» som du når som helst på døgnet eller i løpet av året kan oppleve i byparken i Bergen. Som Arnold Haukeland selv sa: «Om kunsten ikke kan redde verden, kan den i hvert fall gi oss lyse stunder iblant.»

    Stikkord