33 millioner kroner til unges kulturaktiviteter

Regjeringen styrker unges muligheter til å utvikle sine evner på kulturfeltet. Foto: Istockphoto / devit 85

– Det er viktig for oss at folk skal ha tilgang til kultur, uavhengig av hvem de er og hvor de bor, sier kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffery i en fersk pressemelding fra Kulturdepartementet.

Den nye satsningen skal sikre at unge gis en mulighet til å kunne oppdage og utvikle egne talenter og interesser, understreker Jaffery.

– I hele landet har vi levende musikkmiljøer som vi ønsker at flere barn og unge skal kunne ta del i. Fellesskap og musikkglede er viktig enten man driver med korps, kor eller band. Vi vil ikke at økonomi skal være et hinder for å oppdage talent eller dyrke en interesse.

Regjeringen foreslår at Norsk musikkråd skal fordele 20 millioner kroner av denne potten til lokal aktivitet. Norsk musikkråd organiserer blant annet 1700 korps, 2200 kor, 1170 band og grupper og 170 spellemannslag. Pengene skal fordeles til de nasjonale organisasjonene på musikkfeltet gjennom Frifondordningen.

13 millioner kroner blir satt av til kultur på fritidsklubbene gjennom Ungdom og Fritids Fond. Det satses altså bredt, ikke kun på de musikkinteresserte.

– Fritidsklubbene er en viktig arena og ofte en inngangsport til å prøve seg i ulike kultursjangre. De gjør en viktig jobb med å inkludere ungdom i nærmiljøene, sier Jaffery.

I tillegg til satsingen på 33 millioner kroner satser regjeringen på brede og enkle støtteordninger som full momskompensasjon for frivilligheten. Regjeringen jobber også med en handlingsplan for å få flere barn og unge til å delta i kultur, idrett og friluftsliv.

    Stikkord