Trondheim kommunes byggeskikkpris 2022 til K-U-K

Utdelingen av Trondheim kommunes Byggeskikkprisen 2022 til HUS arkitekter og KEY arkitekter, og Kjøpmannsgata Ung Kunst ved Kjell Erik Killi Olsen for prosjektet Kjøpmannsgata Ung Kunst. Blomster og diplomer ble overrakt av ordfører i Trondheim, Rita Ottervik inne i den nyåpnede utstillingen Arne Ekeland. Malerier og tegninger på K-U-K. Fra venstre (ved det runde bordet): Elisabeth Høstflot Klæbo, daglig leder K-U-K, byggherre Kjell Erik Killi-Olsen, Einar Hjeldnes fra Key arkitekter, Øyvind Hegvik fra Hus arkitekter, og ordfører Rita Ottervik. Foto: Mona Gjessing

I går, den 1. desember, ble det gjort kjent at Trondheim kommunes byggeskikkpris – Byggeskikkprisen – 2022 tildeles HUS arkitekter og KEY arkitekter, og Kjøpmannsgata Ung Kunst ved Kjell Erik Killi-Olsen for prosjektet Kjøpmannsgata Ung Kunst. Prisen ble delt ut av ordfører Rita Ottervik.

Byggeskikkprisen har vært delt ut siden 2006 til byggverk eller anlegg som bidrar til å heve og utvikle allmenn byggeskikk, som er av høy kvalitet, er knyttet til folks dagligliv og nærmiljø, og som tar hensyn til Trondheims egenart. I år var det for første gang tre finalister: Torvet, Kjøpmannsgata Ung Kunst og Tukthuset.

Den kortfattede begrunnelsen for valget av de tre kandidatene ble lest opp av ordfører Rita Ottervik: «Torvet har fått et etterlengtet løft som åpner for nytt liv, ny bruk og nye opplevelser i byens midtpunkt. Kjøpmannsgata Ung Kunst har vist oss hvordan et komplisert utgangspunkt kan omdannes til en attraktiv møteplass for kunst og kultur. Tukthuset har gjenskapt et historisk bygningsmiljø på en respektfull måte, noe som gir et særegent boligprosjekt med unike kvaliteter.»

K-U-K i Trondheim. Foto: Kristoffer Wittrup

Årets vinner, mener juryen, er et fremragende eksempel på en hensynsfull og innovativ byreparasjon hvor man har lyktes med et moderne formspråk i samspill med den eksisterende bebyggelsen. Prosjektet er i seg selv et verdifullt tilskudd til byen, men det bidrar også positivt ved å aktivere tilgrensende gater og byrom, uttaler juryen.

Juryen berømmer bebyggelsens vakre utforming og omsorgen i detaljene. Også bygningens fleksibilitet og dens mange muligheter trekkes frem: «Bebyggelsen fungerer for store og små grupper, og rommer utstillingsarealer, kunstbutikk og restaurant, i tillegg til moderne kontorarealer. Utstillingsarealene består av mange varierte rom som skaper en helhet og gir publikum variasjoner innenfor kunstneriske uttrykk og opplevelser. Den gamle hvelvekjelleren og den gamle bingohallen er eksempler på dette. Sentralrommet med overlys fungerer både som galleri og som et naturlig samlingssted i anlegget. På taket er det en offentlig tilgjengelig takterrasse, skulpturgården. Denne benyttes som en del av utstillingen, i tillegg kan man oppleve Midtbyens taklandskap.»

Juryen berømmer også hvor godt den nye bebyggelsen er tilpasset eksisterende omkringliggende bebyggelse og fremhever måten bygningen inviterer byens befolkning inn: «Prosjektet oppleves inkluderende i møte med brukere og publikum. Restauranten Gubalari er utadrettet og plassert mot byrommet Elsa Laura Renbergs plass. Gjennom store vindusfelt og utvendige installasjoner, som Vokteren på fasaden, kan utstillinger oppleves både fra innsiden og utsiden.»

    Stikkord