Piero della Francescas «The Nativity» tilbake i National Gallery

Piero della Francesca: The Nativity, ca 1480, Olje på tre, 124.4 x 122.6 cm, © The National Gallery for the Piero

I en stall utenfor byen finner man dem, for det var jo ikke plass til dem i herberget: Josef og Maria med det nyfødte Jesubarnet. Rundt dem står hyrdene med sine sauer og et englekor, samt eselet Josef og Maria har ridd på til Betlehem for å la seg innskrive i manntallet. De tre vise menn - eller kongene – er vanligvis også med. For hele den kristne verden er denne scenen, hentet fra Juleevangeliet, veldig gjenkjennelig – og selve bildet på julen.

Fra desember er Piero della Francescas (1415 – 1492) The Nativity, ca 1480, på plass igjen i utstillingen i National Gallery i London. Det har vært gjennom en omfattende, treårig restaureringsprosess. Maleriet som var i Pierofamiliens eie fra 1400-tallet til 1860-årene, kom til National Gallery i 1874. Da var det i en elendig forfatning, og man visste ikke hva som lenger var originalt. Personene kaster blant annet ikke skygger og man trodde maleriet var uferdig. Det var det ikke; flatheten var tydelig tilsiktet, ifølge konservatorenes undersøkelser. 

Utsnitt. Piero della Francesca: The Nativity, ca 1480, Olje på tre © The National Gallery for the Piero

Piero fremstiller scenen som et bilde, sett gjennom øynene til den svenske helgenen St. Birgitta. Hun fikk en visjon av Jesu fødsel da hun besøkte Fødselskirken i Betlehem i 1372. Visjonen ble nedtegnet i detalj i «Den hellige Birgittas åpenbaringer», som raskt ble populær lesing i samtiden. Blant annet forandret tekstene måten Jesubarnet ble presentert. Før dette viste man Maria med et «reivet» barn, men fra nå av lå han naken hos sin mor. Pieros bilde er full av symboler. Jesubarnet ligger på Marias blå kappe, renhetens farge, mens hans mor kneler ærbødig foran ham. Hun bærer hodepynt av perler og et perlehalsbånd med en rødfarget sten, kjærligheten og blodets farge, omkranset av en tornekrans i gull. Som gir bud om skjebnen som venter det nyfødte barnet. Den ene gjeteren peker mot himmelen, der restaureringen viser at en stråle av himmelsk lys kommer ned gjennom et hull i taket. Mens et englekor priser den nyfødte og ser ut til å være akkompagnert av et syngende esel inne i stallen.

Pieros fødselsscene ser likevel ut til å foregå ikke langt fra hans egen by, Sansepolcro i Toscana, som vi ser i bakgrunnen. Bildet var et av de siste Piero laget og hang i hans eget palass til det endte i London på 1860-tallet.

Stikkord