Hage i Lund

Hage i Lund. Foto: Bjarne Asp.

Et bord. Et tak. En dør. En hage for fremtiden, solid forankret i fortiden.

Mellom 1080 og 1145 ble domkirken i Lund, Nordens største romanske kirkebygg, bygget. Domkirken eier i dag store landområder rett utenfor Lund sentrum som nå skal utvikles til en ny bydel. Her har et unikt samarbeid mellom Lunds universitet, regionen Skåne og Lunds domkyrka oppstått. Et eget program for byutviklingen der kunst og arkitektur står i fokus. Det svenske arkitektkontoret White arkitekter bistår domkirken i det overordnede arbeidet; en stedsutvikling som skal vare til 2050.

I 2017 ble det temporære verket «Heaven Is A Place Where Nothing Ever Happens» av den skotske Turnerpris-nominerte kunstneren Nathan Coley (f. 1967, Glasgow) oppført rett utenfor domkirken i hjertet av Lund. Dette verket var forløperen til skulpturen «And We Are Everywhere» som fra juni 2018 til mars 2019 stod på domkirkens jord i nordre Brunnshög. Med disse verkene ble dialogen mot det fremtidige stedet Råänga etablert.

I 2019 fikk Brendeland & Kristoffersen arkitekter i Trondheim en telefon med et direkte oppdrag. Oppdraget var en sosial møteplass og en hage på et sted som enda ikke eksisterer og som skal utvikles over tid. Mellomrommet skal bygges før huset.

Et kvadrat på 40 x 40 meter utgjør hagen i Lund omkranset på tre sider av en 2,2 meter høy rød teglsteinsmur. Teglen er ombruk og kommer fra syltetøyfabrikken Björnekulla. Den siste veggen dannes av baldakinen som på kveldstid er opplyst. Stålarbeidene er nennsomt og presist utført av håndverkere fra det lokale firmaet Proswede. Sentalt under baldakinen er et generøst fellesbord forankret i bakken av to lokale steiner. Døråpningen i muren er essensiell. Her forlater man hagen med sitt presise rom og står med ett med utsikt til jordbrukslandskapet. Denne dualiteteten mellom hagen og den dyrkbare marken er slående. Det er en helt unik ro over hagen som akkurat nå består av en kvadratisk eng. Det å sette seg ved bordet og ta en kopp medbrakt kaffe kan oppleves som en arkitektonisk hendelse.

Det er enkle men virkningsfulle arkitektoniske prinsipper som er benyttet. I 2022 mottok Hage Lunds stadsbyggnadspris for 2021 og nå er Hage i finaleheatet om å vinne The European Prize for Urban Public Space 2022 som blir avgjort i november i år på Centre de Cultura Contemporània de Barcelona.

De første husene som skal etableres er Tårnet og Hjørnehuset tegnet av de spanske arkitektene Flores & Prats som kommer til å plasseres tett på hagen. Hage kommer dermed til å gjenomgå et skifte fra å være et objekt i landskapet til en intim oase for et nytt bomiljø.

Hage i Lund er et glimrende eksempel på hva en bevisst grunneier kan gi tilbake til et sted og hvordan et fremtidig naboskap kan utvikles over tid. En ukjent bydel fundamenteres rundt et sosialt arkitektonisk rom for fremtidens beboere og besøkende.