Ensjøs hvite storstue

Tidligere Iglebæk bilanlegg på Ensjø i Oslo. Foto: Bjarne Asp.

I 1991 sto den ferdig med navnet Iglebæk bilanlegg, en industribygning med salgshall, kontorer og verksted for biler. Tegnet av arkitekt Torstein Ramberg og i 1992 utmerket med Statens byggeskikkpris der anlegget ble anerkjent som et forbilde og et byggverk med høy estetisk karakter.

Tidligere Iglebæk bilanlegg
Ensjøveien 17, Oslo

I dag 30 år seinere står den der fremdeles, men dessverre på lånt tid. I bydelen Ensjø - der alle spor etter bilbyen Ensjø skal viskes ut til fordel for den nye byen.

Iglebæk bilanlegg er en enkel men velartikulert hvit paviljong av stål og glass som på sitt eget vis svever over verkstedene der nede. Det er lagt ned mye kjærlighet og omtanke I byggets detaljer, her er det buede glasshjørner og presise vinduer fra gulv til tak. En frittstående pergola leder deg inn I det som en gang var en eneste stor salgshall. En særdeles elegant stålkonstruksjon holder taket oppe og søyleplasseringene sørger for et generøst utstillingsareal.

Byggets arkitektoniske kvaliteter er fremdeles intakte, selv etter årenes ulike ombygginger og bedrifter som har kommet og gått. En sykkelbutikk disponerer nå deler av salgshallen og demonstrerer med all tydelighet at denne glasspaviljongen er et vellykket stykke arkitektur.

Juryens begrunnelse fra 1992 er i dag skremmende aktuell: «Dette er et solid og varig byggverk med en enkel byggeskikk basert på dagens teknologi og funksjon. Når omgivelsene er sammensatte og til dels av lav kvalitet, er det viktig at nye enkeltbygg får høyere estetisk kvalitet. Dette kan danne forbilde for andre prosjekter.»

For Ensjø burde disse kvalitetene anerkjennes slik at stedsutviklingen også tar med seg vår nære historie. Ensjø som sted har, dersom dette bygget rives, mistet en unik mulighet til noe som kunne bli bydelens nye storstue.

    Stikkord