Dra til Ås!

Aurora Sander, Løsrivelsen (2020), formbøyd, sandblåst og lakkert stål er plassert midt i studentenes kjøkkenhage. KORO. Foto: Anne Vira Figenschou.

En presentasjon av noen av de 21 verkene produsert av KORO til Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU).

Når man vandrer rundt blant de 21 nye kunstverkene produsert av KORO til Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) i Ås, er man aldri i tvil om hva man studerer her. Oppdraget til de utvalgte kunstnerne var at verkene ideelt sett skulle fungere i dialog med veterinær- og jordbruksfaget. Kunsten skulle også tilpasses bygningene, den omkringliggende parken og den allerede eksisterende kunsten. I det internasjonale studentmiljøet er norske så vel som utenlandske kunstnere representert. Kunstnerduoene Aurora Sander (Ellinor Aurora Aasgaard (f. 1991) og Bror Sander Berg Størseth (f. 1987)) og dansk-norske Elmgreen & Dragset (Michael Elmgreen (f. 1961) og Ingar Dragset (f. 1969)) er blant mange kunstnerne som har løst oppdraget fra KORO på ulikt vis. Øvrige kunstnere jeg festet meg spesielt ved var tyske Kathrin Schlegel (f. 1977) og to norske: Marte Johnslien (f. 1977) og Steinar Haga Kristensen (f.1980).

Allerede fra parkeringsplassen får man øye på noe som ligner et flyvende teppe. [Bildet øverst] Løsrivelsen (2020) av Aurora Sander er plassert midt i studentenes grønnsakhage. Kanskje kan teppet symbolisere det magiske som vokser opp av jorden, der studentene eksperimenterer med «urbant landbruk», altså selvdyrking i urbane strøk. På nært hold minner kunstverket mer om en rødrutet piknik-duk, som vinden har tatt fatt i. Ikke nok med at duken synes i ferd med å blåse bort: kjempemaur har forsynt seg med frukt og ostebiter som de frakter vekk. Aurora Sanders kunst tar ofte utgangspunkt i komiske hendelser i vårt dagligliv, og kanskje er Løsrivelsen en humoristisk kommentar til halvt vellykkede måltider mange av oss har opplevd ute i norsk natur.

Elmgreen & Dragseths Cooling bag (2004), sprøytelakkert bronse står plassert midt ute på Storplenen foran Tårnbygningen. Foto: Werner Zellien / KORO.

Noen hundre meter bortenfor står Elmgreen & Dragseths Cooling bag (2004) i sprøytelakkert bronse, som om den var «gjenglemt». 

Til tross for sin enkle utforming, har verket, som alltid i Elmgreen & Dragseths kunst, flere betydningslag og åpner for mange forskjellige tolkninger. Cooling Bag kan selvsagt også vise til kjølebagene med livsviktige prøver som fraktes mellom laboratoriene på universitetsområdet.

Kathrin Schlegel, Feeding from the treee of knowledge (2020) i patinert bronse er det største enkeltverket blant verkene som er gitt av KORO. Foto: Anne Vira Figenschou.

Foran Urbygningen, på en liten høyde, står Feeding from the Tree of Knowledge (2020) av den tyske konseptkunstneren Kathrin Schlegel. Utgangspunktet for kunstverket er en bit av lav hun fant på det gamle tuntreet på campus - lindetreet som ble plantet da Landbrukshøyskolen ble grunnlagt i 1864. Den lille lavbiten ble scannet, forstørret utallige ganger, for så å bli formet i en 3D-printer. Selve monteringen av de 400 enkeltdelene i patinert bronse ble gjort for hånd og tok et halvt år. Schlegels grønne «tre» gir assosiasjoner til verdenstreet Yggdrasil fra norrøn mytologi. Treet som alltid spirer, brer sine grener utover hele verden, og har en av røttene i «Mimesbrunn», kilden til kunnskap og visdom. Slik illuderer kunstverket betydningen forskningen på NMBU har for hele verden. Med plasseringen mellom den gamle Urbygningen til Landbrukshøyskolen og den nye veterinærbygningen, fremstår skulpturen også som et symbol på de to sammenslåtte høyskolene.

Marte Johnslien Honningdogg (2020) i limtre og munnblåst farget glass ligner honningdråpene i bikubene. KORO. Foto: Anne Vira Figenschou.

Marte Johnsliens Honningdogg (2020) har helt åpenbare referanser til den norrøne mytologien. Verket består av gule, dråpeformete glass som henger ned som rennende honning fra vokstavlene, formet i limtre. Glassene er munnblåst på Hadeland glassverk. Tittelen Honningdogg refererer til Yggdrasils honningdugg, som i følge Snorresagaen gav mat til biene, og som dryppet ned på jorden fra grenene som dekket hele kloden. Som livsviktig eliksir for alt levende. Samtidig referer honningdråpene og vokstavlen helt konkret til bier, en insektart som står i fare for å utryddes i en forurenset verden. Slik befinner kunstverket seg i et spenn mellom gammel tro og nåtidens kunnskap – et spenn forskningen ikke er ukjent med. Kunstverket er plassert i et av samlingsrommene i det nyåpnete «Bikuben», der studentene spiser, møtes og har kollokvier.

Steinar Haga Kristensen, The Study (2020), i uthugget larvikitt befinner seg i den ene enden av kunstvandringen som starter med Carl Nesjars vann- og isskulptur foran Aud Max. Foto: Anne Vira Figenschou.

I utkanten av campus, i enden av «kunststien» som går gjennom hele universitetsområdet, står Steinar Haga Kristensens The Study (2020). Skulpturen, formet i larvikitt, består av et hode som kysser en abstrakt, men menneskelignende form. Beveger man seg rundt skulpturen er det som om kyssets uttrykk forandrer seg. Fra det lidenskapelige, mot det hengivende, til det underdanige. Ja, man kan også få assosiasjoner til Judaskysset, bildet på det ultimate sviket. Motto til universitetet i Ås er «Kunnskap for livet» og det er jo nettopp «livet» som er dets forskningsområde; dyr, planter og miljøet vi lever i. Slik kan The Study speile fundamentale etiske problemstillinger som knyttes til forskningen på Norges miljø- og biovitenskapelige universitet.

Et besøk på NMBU anbefales – med en vandring i parken og i tilgjengelige bygninger for å se eldre kunst som er bragt videre fra høyskolene, samt senere kunstverk gitt av KORO og andre. Et kart der kunstverk og bygninger er markert, er utgitt av KORO i samarbeid med NMBU. Man kan også med KORO som guide følge kunststien digitalt.

    Stikkord