Vanskelig avgjørelse for Trondheim bystyre i 2022

Museene i Sør-Trøndelag ga før helgen beskjed om at de ønsker seg et nybygg på Leutenhaven i Midtbyen. Illustrasjon: Dyrvik Arkitekter AS & Christian Pagh AS.  

Museene i Sør-Trøndelag (MIST) ga nylig sin anbefaling til Trondheim Kommune for tomtevalg til nytt museum for kunst og form. Museet skal romme alt som Trondheim kunstmuseum og Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum inneholder i dag.

Det understrekes i pressemeldingen som ble sendt ut 9. desember at dagens to bygg som huser Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum i Munkegata og Trondheim Kunstmuseum i Bispegata, skal bestå framover, men det har foreløpig ikke blitt tatt stilling til hva som skal skje med Gråmølna.

Byggene i Bispegata og Munkegata derimot, betraktes som viktige arkitektoniske landemerker i og for Trondheim by, og det gjøres klart at framtidig bruk av byggene må være en del av det videre arbeidet.

Trondheim kunstmuseum i Bispegata. Foto: Trondheim Kunstmuseum

Byantikvaren, arkitekter, kunsthistorikere og flere kunstnere har over lengre tid gitt uttrykk for at de ønsker å beholde museene i eksisterende bygg, blant annet fordi det er knyttet identitet og tilhørighet til byggene.

Inngangen til Nordenfjeldske kunstindustrimuseum i Trondheim.

Men, før helgen ga altså Museene i Sør-Trøndelag beskjed om at de ønsker seg et nybygg på Leutenhaven. Trygve Lundemoe i Adressa fremhever i en kommentar publisert 13. desember i år, tre viktige spørsmål som må avklares før beslutningen om å bygge nytt tas : Hva vil skje med de fraflyttede bygningene hvis vi får et nybygg? Vil det beste for byen være at vi får et nybygg på Leutenhaven? Vil et slikt nybygg også være det beste for kunsten og kunsthåndverket? 

Saken skal, etter planen, opp i Trondheim bystyre i begynnelsen av mars.

FAKTA

Trondheim Kunstmuseum ble etablert som Trondhjems Kunstforening i 1845. Dagens bygg ble tegnet av Peter Daniel Hofflund (1930), tilbygget av Ola Steen Arkitekter og Svein Volle (1986). Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum ble etablert i 1893 og holder i dag til i et bygg reist i 1968, tegnet av Herman Krag Arkitekter. Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum (NKIM) og Trondheim Kunstmuseum (TKM) har to av Norges fremste samlinger av kunst og design. NKIM forvalter verdens største samling av verdenskjente Hannah Ryggens billedtepper. Samlet representerer disse samlingene ca. 40.000 gjenstander.

    Stikkord