fbpx Skulptur skapt av skipsvrak

Skulptur skapt av skipsvrak

Carol Boves PASANASAP (2021) er laget av bakparten på et lasteskip som forliste i en storm utenfor Vestlandet i 2007. Kistefos Museum. Foto: Vegard Kleven.

På Kistefos Museum ble det lørdag 23. mai avduket en stedsspesifikk, monumental skulptur, PASANASAP, 2021, laget av den sveitsiskfødte, amerikanske kunstneren Carol Bove (f. 1971). Plassert i skulpturparken etter kunstnerens retningslinjer.

Carol Bove
PASANASAP

2021, skulptur, stål
Kistefos Museum, Jevnaker

På Kistefos Museum ble det lørdag 23. mai avduket en stedsspesifikk, monumental skulptur, PASANASAP, 2021, laget av den sveitsiskfødte, amerikanske kunstneren Carol Bove (f. 1971). Plassert i skulpturparken etter kunstnerens retningslinjer.

Bove er kjent for å skape store, tunge kunstverk, som man kanskje ofte forbinder med mannlige kunstnere. Hun lager ikke skisser til sine arbeider, men lar materialet hun velger, styre arbeidsprosessen og påvirke det endelige kunstverket. 

«Sculptures Woman of Steel» er tilnavnet New York Times har gitt kunstneren, og PASANASAP er laget av stål, et materiale Bove har foretrukket de siste årene. Skulpturen er skapt av bakparten på et lasteskip som forliste i en storm utenfor Vestlandet i 2007, men ble hevet i 2018 (ingen omkom). 

Mye av billedkunsten forutsetter fysisk arbeid, men å transformere en skipskropp til et kunstverk, må sies å utfordre den fysiske utholdenheten. Stålet er et mangesidig materiale. Det er tungt og sterkt, og med dimensjonene Bove har arbeidet med, kan det ikke håndteres uten ved hjelp av kraner og hydraulikk. Likevel virker det lett og bøyelig. Den rustne skipssiden har blitt delt opp og fått nytt liv. Den ene delen av skulpturen har blitt pusset ned, malt rød og fremstår fløyelsmyk, mens den andre er rå og ubehandlet, slik havet har omskapt stålet. Motsetningene i behandlingen av materialet gir en helt spesiell dynamikk til skulpturen.
  
Stålet bukter seg i en blanding av grasiøse, ondulerende og aggressive, skarpe former - nærmest som menneskelige. Kanskje som en rituell dans eller kamp? Eller som naturkrefter som måler styrke? Med tiden vil skulpturen forvandles og forvitre, som den ville urskogen som omgir den. Og som elven, som kunstneren har plassert den ved, kan også PASANASAP stå som et symbol på tiden som flyter forbi.
 

Stikkord