Fra bot til pengestøtte

Martin Whatsons Untitled, 2019, kan sees fra gangveien fra Blindern T-banestasjon på vestsiden av banen, opp mot Forskningsparken.
Foto: Anne Vira Figenschou.

En av de kalde glass- og murveggene I Forskningsparken på Blindern er fylt av et enormt gatekunstverk. En ung gutt, realistisk fremstilt i sort hvitt, står bøyd, konsentrert over et forstørrelsesglass. Under glasset er ingen insekter, spirer eller rumpetroll, men fargerike figurer, tegn og bokstaver, som man vanligvis knytter til tagging. Verket, Untitled, 2019, er signert Martin Whatson (f. 1984). Tidligere ville kunstverk som dette, vært karakterisert som ulovlig tagging, og kunstneren blitt bøtelagt. Nå mottar ofte gatekunsten pengestøtte. De siste årene har den spredd om seg i de fleste store byene i Norge, og på andre steder som for eksempel i Lofoten. Gatekunsten skal ikke være bundet av kunsthistoriske trender eller kuratorgrep, men være tilgjengelig for alle og fremstå som et eget kunstnerisk uttrykk. Likevel har den forbindelser til både muralkunst, tegneserier, sjablonger og graffiti. Den kan også minne om performance i den forstand at selve malerhandlingen er viktig, og at den ofte er flyktig. Mange kunstverk males over, rives ned eller bygges inn, og eksisterer kun gjennom bildedokumentasjon. Untitled, 2019, er typisk for Whatsons kunstuttrykk. Som ofte består av dyr, selvportretter eller ikoner fra kunsthistorien, malt i sort-hvitt, som han kombinerer med fargesterk graffiti.

Med blikket rettet mot taggingens bokstaver og tegn, virvlende rundt i en eksplosjon av glede og farger, er det som om den unge «forskeren» feirer gatekunsten.  

 

Hvor:

Forskningsparken

Gaustadalléen 21

0339 OSLO

https://www.visitoslo.com/no/artikler/urban-kunst-i-oslo/

 

Stikkord