Kunsthistorie på Kunstnerforbundet i kveld: Nærlesning av Hege Nyborgs utstilling «Bildene vil forsvinne – ildfluer, søvnløshet og glemsel».

Installasjonsbilde fra Hege Nyborgs utstilling Bildene vil forsvinne – ildfluer, søvnløshet og glemsel som vises i Kunstnerforbundet nå. Foto: Thomas Tveter

Kunsthistorie på Kunstnerforbundet er et formidlingstiltak i regi av Atelier Kunstnerforbundet som er støttet av Sparebankstiftelsen, Talent Norge, Fritt Ord og Billedkunstnernes Hjelpefond. I kveld gjør billedkunstneren Hege Nyborg en nærlesning av sin utstilling Bildene vil forsvinne – ildfluer, søvnløshet og glemsel  – i samtale med billedkunstner Dag Erik Elgin.

Utstillingen presenterer fire historiske verk fra 1930-tallet som tidligere har vært stilt ut i Kunstnerforbundet – i dialog med tre nye verk av Hege Nyborg. De historiske verkene oppsto i en tid med politisk og sosial uro, kulturelle sammenstøt og høyreradikale strømninger.

Ragnhild Kaarbøs komposisjon Fragment, 1935, som vises i Hege Nyborgs utstilling Bildene vil forsvinne – ildfluer, søvnløshet og glemsel i Kunstnerforbundet nå. Foto: Thomas Tveter

Omdreiningspunktet for utstillingen er Hannah Ryggens verk Gullammet Iselin (1935) som kommer tilbake til overlyssalen, der det ble vist for første gang våren 1935. På fondveggen i overlyssalen vises Gullammet Iselin sammen med Charlotte Wankels Portrett av Henrik Sørensen (1934). På motstående vegg henger Anita Greves Portrett av Ragnhild Kaarbø og Kaarbøs komposisjon Fragment (1935). Disse to verkene tilhører Kunstnerforbundets «ubevisste» samling (1910-1990), bestående av innkjøpte verk av kunstnere som slet økonomisk, gaver fra kunstnere og gjenglemte verk som Nyborg i 2018-2020 arbeidet med å kartlegge, resepsjonshistorie, utstillingspraksis og proveniens. 

Charlotte Wankels Portrett av Henrik Sørensen, 1934, som vises i Hege Nyborgs utstilling Bildene vil forsvinne – ildfluer, søvnløshet og glemsel i Kunstnerforbundet nå. Foto: Thomas Tveter 

Bildene vil forsvinne – ildfluer, søvnløshet og glemsel trekker delvis veksler på Aby Warburgs (1866-1929) eksperimentelle og ikke-lineære tilnærming til samling, arkivpraksis og klassifisering. Kunstverk, et sammensatt historisk billedmateriale og tekster inngår i nye konstellasjoner og sammenhenger og anvendt som verktøy for en billedbasert refleksjon. Konstellasjoner og montasjer av bilder gir rom for meningsdannelse som oppstår mellom bildene – det Warburg beskrev som «intervallenes ikonologi». 

Kunstnerne Hege Nyborg og Dag Erik Elgin har undervist sammen i en årrekke og har blant annet vært med å utvikle kunstprosjektet Agder Kunstakademi i Agder Fengsel sammen med kuratorene Kristine Jærn Pilgaard og Thora Dolven Balke. De har en felles, overlappende interesse for kunsthistorie, arkiv, samling og arkivpraksis.

    Stikkord