Kartkunstneren Hans Ragnar Mathisen

Foto av Hans Ragnar Mathisen. Fotoet er hentet fra filmen The Cartographer av regissør Marek Ranis.

 

Han fjernet grensene over kartene i Nord-områdene og tegnet inn samiske stedsnavn allerede i 1975. Kart over Sápmi stilte grunnleggende spørsmål om samisk identitet, språk og kultur. Og navnet Sápmi har blitt stående en gang for alle. Vår reporter Erik Jacobsen har sett utstillingen i Oslo Kunstforening. Med i podcasten er kurator for utstillingen, Kristoffer Dolmen og Anders Kvernberg ved kartavdelingen ved Universitetsbiblioteket. 

Hans Ragnar Mathisens, Sapmi, 1975.

    Stikkord