Hva er ståa med kunsten i regjeringskvartalet?

En ettertenksom Jan Christensen som fortsatt tenker på fjorårets protestmanifest. Foto: Erik Jacobsen.

 

"Vi er i gang!" varsler Kunst i offentlig rom, KORO, om sitt mest omfattende arbeide noensinne: utsmykningen av det nye regjeringskvartalet. Foreløpig er ingen kunstnere valgt ut til å gjøre utsmykningen, men KORO står foran en formidabel oppgave. Hva skal med videre blant de 4.000 kunstverkene som allerede finnes i regjeringskvartalet? Og hvordan stiller KORO seg til oppgaven etter fjorårets kunstnerprotest? Erik Jacobsen har møtt KORO i deres innledende fase. Og, ikke minst, har han møtt protestaktivist, Jan Christensen.

 

Musikk: Magnus Vanebo © Magnus Vanebo.

    Stikkord