Blåmann i grønt skjerf

Grace Tabea Tenga (f. 1994) er psykologistudent, afrikansk-estetisk danser i Tabanka, aktivist, skribent og kunstkritiker. Foto: Thato Tenda.

Hvilket verk gjorde mest inntrykk på deg, da du besøkte utstillingen Gi meg et navn på Munchmuseet?

For meg gjorde Kleopatra og slaven mest inntrykk. Både tittelen og verket har mange lag av kolonial tankegang. Å portrettere Kareem stående naken og passiv, ser ut som et motiv hentet fra et slavemarked.

Hva er ditt standpunkt i debatten om å endre de gamle verkstitlene med rasistiske tendenser til titler som er mer korrekte i vår tid?

Språk er i utvikling og reflekterer samtiden. Da språket ikke er statisk, er det viktig med en bred representasjon og mangfold i samtaler som skal avgjøre ordbruken eller definere språket vårt. Jeg synes det er uproblematisk å endre de gamle verkstitlene til titler som er mer korrekte i vår tid. Det er kuratorens oppgave å konseptualisere verk på en måte som gir mening i den tiden som verket blir vist. Det er underlig når folk overser det faktum at språket er i endring hele tiden, at navn og ord endres på grunn av negative konnotasjoner. Ingen omtaler lenger Oslo som Christiania eller Kristiania, nettopp på grunn av assosiasjonen til perioden da Norge var i union med Danmark.

Har du et forslag til ny tittel for verket, som opprinnelig var kalt "Araber i grønt skjerf"?

Blåmann i grønt skjerf, Kongen på haugen eller Medmenneske på besøk.

Stikkord