Susanne Hætta

Samisk forfatter, kunster og kulturskribent.
Susanne Hætta er en samisk forfatter, fotograf, kunstner og kulturskribent. Hun har samfunnsvitenskapelig utdanning, yrkesbakgrunn fra både journalistikk og egen kunstpraksis. Hættas siste bok Mázejoavku. Indigenous Collectivity and Art (DAT/OCA 2020) handler om den samiske kunstnergruppen Mázejoavku (norsk: Masigruppa). Tidligere har hun utgitt kunstnerportretter av både Synnøve Persen og Mari Boine. Hætta har stilt ut hovedsakelig i Norge, sist på OCAs Let The River Flow (flere steder 2017-2020), og hun er representert i det nye Nasjonalmuseets åpningsutstilling i 2022. Foto: Ingerid Jordal.