fbpx KODE Bergen behøver ytterligere økonomisk støtte

KODE Bergen behøver ytterligere økonomisk støtte

KODE Kunstmuseer og komponisthjem består av hele syv museumsbygninger. Her: Ole Bull Museum Lysøen. I tillegg kommer Edvard Grieg Museum Troldhaugen, Harald Sæverud Museum Siljustøl, og de gamle institusjonene Bergen Kunstmuseum (med bygningene Lysverket, Stenersen og Rasmus Meyers Samlinger) og Permanenten Vestlandske Kunstindustrimuseum.  Foto: Dag Fosse
Petter Snare. Foto: Dag Fosse

Petter Snare, helt konkret: hva betyr fredagens tildeling av 12 millioner kroner til KODE?
Jeg setter pris på at kulturministeren tar den alvorlige økonomiske situasjonen vi står i på alvor og prøver å gjøre noe med den. KODE har imidlertid nesten halvparten av inntektene sine på sommeren - og de store utstillingene på høsten. Når dette blir avlyst så forsvinner all omsetning på dette – herunder prosjektinntekter. Men på den annen side så forsvinner også en del kostnader, derav differansen mellom omsetning og resultat. For oss er imidlertid omsetningen avgjørende, fordi vi har behov for kontantstrømmen – og mesteparten av kostnadene blir bare utsatt. Vi tar våre ansatte tilbake fra permittering fra og med juni, og vi kan begynne å planlegge for en redusert aktivitet. Men vi er på ingen måte i havn, og de langsiktige finansieringsproblemene er ikke løst.

Søkelyset er nå kraftig rettet mot KODE – har du tro på at det endelig tas et ordentlig tak som ikke bare sikrer den videre driften, men som også muliggjør en realisering av nye, spennende prosjekter fremover i tid?
Med den handlekraften kulturminister Abid Raja viste på fredag, er jeg optimistisk til at vi også kan klare å gjøre noe med den enorme underfinansieringen KODE opplever i statsbudsjettet til høsten. Men da trenger vi, slik jeg har nevnt tidligere, hjelp fra alle gode krefter i regjeringen og på Stortinget. Det er maktpåliggende at vi lykkes med det. Som landets nest største kunstmuseum er vi i en unik posisjon. Vi skal være til stede – ikke bare for turister og besøkende – men også for billedkunstnere, kunsthåndverkere, designere og musikere. Vi må stadig utvikle oss, og legge til rette for at KODE forblir ryggraden i kulturbyen Bergen. Men, da må vi også i enda større grad åpne oss opp for andre kulturaktører, slik vi allerede har gjort i samarbeidsprosjekter med Carte Blanche, Borealis, BIT Teatergarasjen, Festspillene og mange andre. Det er ikke noe alternativ, underfinansieringen av KODE må rettes opp i.

Stikkord

Hold deg oppdatert med vårt ukentlige nyhetsbrev.