Tekstilkunstner Hannah Ryggen på auksjonstoppen i fjor

Hannah Ryggen, Atomsen/Mr. Atom (1951) © Hannah Ryggen BONO 2023. Foto: Blomqvist

Da et verk av tekstilkunstneren Hannah Ryggen, som svært sjeldent er tilgjengelig på markedet, først gikk under hammeren, satte det rekord.

Billedveven Atomsen/Mr. Atom fra 1951, som i mange år hang på veggen på daværende Norges Tekniske Høgskole i Trondheim, satte ny auksjonsrekord på 5,8 millioner kroner da det ble solgt på auksjon i fjor vår.

Det er ifølge auksjonshuset Blomqvist et av de høyeste tilslagene på et tekstilkunstverk i verden. Dermed sørget Hannah Ryggen (1894–1970) for det høyeste tilslaget på Blomqvist i løpet av hele fjoråret, viser auksjonshusets oppsummering.

Hannah Ryggens arbeider er sjeldent tilgjengelige på markedet. Hun åpnet i sin tid mange dører for at tekstilkunsten skulle bli tatt på alvor som kunst, og ikke kun som «håndarbeid».

Seerne av NRK-serien «Makta» har kanskje lagt merke til en billedvev hengende bak Gro Harlem Brundtland, spilt av Kathrine Thorborg Johansen, i møterommet på Statsministers kontor. Det er riktignok laget av en nåtidig kunstner, Ann Rasmussen, men henspiller på et Ryggen-verk, Trojansk hest / Picassoteppet, som hang i Høyblokka fram til terrorangrepet 22. juli 2011.

Dette og et annet Ryggen-verk skal opp igjen ifølge Koros utsmykningsplan for det nye regjeringskvartalet.

Også andre etablerte kvinnelige kunstnere hadde et godt år i 2023, blant dem maleren Anna-Eva Bergman (1909-1987), som dronning Sonja har utropt til en av sine favoritter og «et forbilde». Bergmans maleri No 52 – 1962 gikk under hammeren for 1,2 millioner kroner, noe som gir en 8. plass.

Bak Regjeringen Bratteli i 1974 i Statsrådssalen i Høyblokka henger et annet Hannah Ryggen-verk, Trojansk hest/Picassoteppet. Foto: Bildesentralen/ NTB

    Stikkord