Lenge forsvunnet Klimt-maleri auksjoneres bort

«Bildnis Fräulein Lieser» (1917) ble funnet i Gustav Klimts atelier ved hans død. © Auktionshaus im Kinsky GmbH, Wien

Det ventes høye summer når et maleri av Gustav Klimt går under hammeren onsdag – til tross for at det er uklarhet rundt eierforholdene.

«Bildnis Fräulein Lieser» – portrett av frøken Lieser – ble bestilt av en velstående, jødisk familie. Klimt malte det i 1917, året før han døde, bare 55 år gammel.

Det eneste beviset på at det ufullendte portrettet av en mørkhåret kvinne fra Lieser-familien eksisterte, har vært et svart-hvitt bilde tatt i 1925 i forbindelse med en planlagt utstilling i Wien. Nå i år dukket det opp igjen da auksjonshuset Im Kinsky bekjentgjorde at det var til salgs.

30–50 millioner euro
– Ingen ventet at et så betydningsfullt maleri, som har vært forsvunnet i 100 år, skulle dukke opp igjen, sier Im Kinskys ekspert Claudia Mörth-Gasse til AFP.

Auksjonshuset anslår verdien til mellom 30 og 50 millioner euro, men verk av Klimt har innbrakt høyere priser enn det på auksjoner i senere tid.

Den opprinnelige eieren, Lilly Lieser, ble deportert fra Wien i 1942 og døde i Auschwitz i 1943. Hun skal ha overlatt bildet til en av sine ansatte før sin død. Senere dukket det opp hos en av nazitidens tyske kunsthandlere. Datteren arvet det, før det gikk videre til fjerne slektninger da hun gikk bort.

Får andel av salgssummen
Ingen av Lieser-arvingene som overlevde krigen, og som i dag bor i USA, har gjort krav på Klimt-maleriet – selv om de er blitt informert om at det er gjenfunnet. Noen av dem reiste for å se bildet og undertegnet en avtale med dagens eiere som gir dem en andel av summen som bildet innbringer, ifølge The Art Newspaper.

Auksjonshuset hevder at man ikke har funnet bevist på at verket ble stjålet eller ulovlig beslaglagt av nazistene. Likevel mener noen eksperter at Klimt-verkets eierhistorie, såkalte proveniens, burde vært bedre etterforsket.

Im Kinsky tok heller ikke sjansen på å stille det ut i USA – ifølge AFP av frykt for at det kunne bli holdt igjen der, noe som har skjedd tidligere med andre verk med østerrikske eiere.

Stikkord