Innbyggerforslag til besvær

Gelawesh Weledkhani «Rojava: The Women’s Revolution», (2020). Foto: Kulturbyrået Mesén

Kunstverket til Gelawesh Weledkhani «Rojava: The Women’s Revolution»(2020), et tegnet portrett av kurdiske frihetsforkjempere, har vekket såpass harme i Tyrkiske Foreningers Hovedorganisasjon i Norge (TFH) at de har fremmet et forslag om å fjerne verket fra plasseringen utendørs i Rosenkrantz' gate 14 i Oslo.

Tyrkiske Foreningers Hovedorganisasjon i Norge ved Hatice Luk gir i sitt Innbyggerforslag uttrykk for undring over at Weledkhanis kunstverk er støttet av Kulturetaten i Oslo Kommune og at verket er stilt ut i offentlig rom.

Kunstverket rommer et sitat fra den kurdiske politiske aktivisten Abdullah Öcalan, og harmen er først og fremst rettet mot at Öcalans ord overhodet gjengis. Kunstverket som sådan tas det ikke direkte stilling til i innbyggerforslaget, men verket omtales gjennomgående i brevet til Oslo kommune som det «såkalte ”kunstverket”». Ordvalget lar seg imidlertid forstå dithen at Weledkhanis «Rojava: The Women’s Revolution», faller utenfor Tyrkiske Foreningers Hovedorganisasjon i Norges definisjon av kunst.

I utgangspunktet henger kunstverket i Rosenkrantz' gate, ifølge Kulturbyrået Mesén, fram til juni 2021. Bystyret i Oslo skal, i henhold til eget regelverk, ta stilling til et forslag dersom minst 300 innbyggere i Oslo kommune står bak et forslag (kommuneloven § 12-1). Innbyggerforslaget skal antakelig først skal opp i kultur- og utdanningsutvalget 3. februar. Deretter går saken til bystyret.

    Stikkord