fbpx Av Mona Gjessing

Av Mona Gjessing

Mona Gjessing, redaktør for Kunstavisen. Foto: Jannik Abel (redigert av Kunstavisen). 

Fra og med 1. september har Kunstavisen fått en økt ressurs i redaksjonen. Med dette ser vi fram til både å kunne delta i de allerede eksisterende diskusjonene i kunstfeltet, og til selv å sette egne saker på agendaen. Vi fortsetter hovedsakelig å være et nettsted for kunstanmeldelser, artikler om kunst, nyheter, intervjuer og podcast – hvis innhold i enkelte tilfeller vil kunne betraktes som innlegg i debatter, om enn i en mer indirekte form , men supplerer i nærmeste fremtid med å ta inn debattinnlegg.

Vi slår umiddelbart et slag for det gode uenighetsfelleskapet der mennesker med ulike meninger går inn i en sivilisert samtale for å diskutere seg frem til en potensielt bedre forståelse av hverandres synspunkter. Med sivilisert menes i denne sammenhengen: en samtale der man «tar ballen og ikke mannen», en samtale der man diskuterer sak og ikke person. Måten diskusjoner føres på er avgjørende for om folk tør å ytre seg eller ikke. Det ser vi igjen og igjen. Alle som har vært gjennom hatretorikkens herjinger på sosiale medier eller fått gjennomgå i kommentarfelt eller på debattsider over lengre tid, vet at det kan koste dyrt å framføre sine meninger. Det er uansett sjeldent behagelig for en som ikke har det som sitt yrke å skulle kunne diskutere å stå i en opphetet diskusjon. Det er likefullt – uavhengig av om man liker eller ikke liker å diskutere – både ønskelig og nødvendig i et velfungerende demokrati at vi drøfter synspunkter med våre «motstandere» – uavhengig om det resulterer i en fullstendig samforståelse eller ei.

Mange diskusjoner dreier seg for øvrig om unødvendige skinnuenigheter, uenigheter der «en grundigere forståelse av hva den andre egentlig mener, fører til at en tilsynelatende uenighet viser seg å være falsk. Hvis to parter legger ulik mening i samme ord, eller misforstår hverandre på grunn av språkbarrierer eller av andre grunner, så er det ikke snakk om en reell uenighet»1. Først etter ha definert begreper og klarlagt hva man faktisk snakker om, ligger veien åpen for en konstruktiv samtale/debatt – et slikt ordskifte vil vi i Kunstavisen gjerne være med i.

Det å ta inn flere nyhetssaker og å åpne opp for debatt, er et ledd i en pågående prosess i Kunstavisen, der ambisjonen er å belyse flest mulig sider av en sak.

 

1. Sosiolog Lars Laird Iversen i boka Uenighetsfellesskap – blikk på demokratisk samhandling, s.13 (Universitetsforlaget, 2014)

Stikkord