fbpx Thomas Kvam med sin første museumsutstilling

Thomas Kvam med sin første museumsutstilling

Installasjonsfoto fra Thomas Kvam «The Hamsun Sessions 1926/2016» i QB Gallery.
Installasjonsfoto fra Thomas Kvam «The Hamsun Sessions 1926/2016» i QB Gallery, 2016. Foto: Istvan Virag © Istvan Virag
Kunsthistoriker og kurator Tone Lyngstad Nyaas.
Tone Lyngstad Nyaas er kunsthistoriker og arbeider som kurator på Haugar Vestfold Kunstmuseum. Foto: Halvor Bodin © Halvor Bodin

Etter oppussing av Haugar Vestfold Kunstmuseum de første månedene av 2020, åpnes dørene den 4. april for Thomas Kvam; forfatter og en av Norges mest sentrale politiske kunstnere. I det som er Kvams første museumsutstilling, «SchizoLeaks», følges tre akser i hans produksjon og i mange av utstillingens verk diskuteres grenseoppgangen mellom mennesket og teknologi samtidig som nettets mørke dystopi avdekkes og bearbeides. Dette ifølge Tone Lyngstad Nyaas, som både er kurator for utstillingen og som har skrevet utstillingskatalogen. Nyaas interesse for Kvams kunstnerskap er ikke av ny dato, men strekker seg flere år tilbake i tid. «Jeg har fulgt med på Thomas Kvams utstillinger gjennom mange år og det som fasinerer meg med hans kunstnerskap er hvordan han beveger seg inn i politiske, kontroversielle og traumatiske samfunnstemaer ved å anvende journalistiske og aktivistiske metoder. Kvam drøfter forholdet mellom kunst, politikk og ytringsfrihet i en digitalisert verden ved å ta i bruk WikiLeaks avsløringsmetode som er anvendt i alle de tre hovedprosjektene som presenteres i «SchizoLeaks». Et annet aspekt ved Kvams kunst jeg finner meget interessant og som faktisk ikke er så ofte drøftet i samtidskunsten er oppgjøret som tas med mannsrollens tradisjonelle maskulinitetsidealer. Her retter han dyptpløyende spørsmål til populærkulturens og krigsindustriens stereotype og voldsforherligende mannsidealer. Denne kjønnsdekonstruksjonen speiles også i alle de tre tematiske aksene i utstillingen», avslutter Tone Lyngstad Nyaas i samtalen med Kunstavisen.

mona.gjessing@kunstavisen.no

Hold deg oppdatert med vårt ukentlige nyhetsbrev.