Med fokus på å trygge kunsten

Smilende mann sitter bak rattet på en bil.
Kurt Syversen i bilen. Foto: Mona Gjessing 

Kurt Syversen driver firmaet Kurt Syversen Transport og Eiendomsservice AS. 

 

Til tross for at det ikke var nei i hans munn da jeg ba om å få bli med han på jobb og lage en podcast, tok det likevel flere måneder før Kurt Syversen lot meg slippe inn i bilen. Det viste seg å være verdt og vente på en fin rute. På vår halve dag sammen var vi innom – i rekkefølge – Galleri Riis i Oslo, Lunner helse-og omsorgssenter på Harestua, STANDARD (OSLO) og kontoret til kunstrådgivningsselskapet Brundtland & Krosby og Sotheby´s, i Odins gate. I bilen underveis fortalte Kurt om stort og smått som skal til for å gjøre en god jobb i hans bransje. Emballerte og stroppet fast bak i bilen var arbeider av Olav Christopher Jenssen, Mari Slaattelid og Fredrik Værslev. 

Cecilie om elefant-skulpturene rundt huset: «Disse elefantskulpturene fant jeg i en container hos Johansen Monumenthuggeri i Sarpsborg. Jeg kjøpte alle sammen og plasserte dem her på verandaen i nattens mulm og mørke for å overraske mannen min, Knut. De minner oss daglig om disse utrolige, men dessverre utrydningstruete dyrene i Afrika, som Knut og jeg bruker mye tid og krefter på å redde.» Foto: Privat

Etter noen timer på veien, endte vi opp i privatboligen til kunstrådgiver og kunstsamler Cecilie Malm Brundtland på Slemdal. Der vanket det kaffe med oppvarmet melk, og etter hvert, i henhold til Kurts preferanser, litt vel mye prat, innimellom monteringen av bilder på kjøkkenveggen og i gangen.

    Stikkord