Marianne Zamecznik og Oslo Open 2020

Kunstavisen har inngått et samarbeid med Oslo Open; det unike arrangementet der publikum en helg i året – helt gratis – inviteres inn i atelierene til kunstnere rundt om i hele Oslo. Den kunstnerstyrte festivalens leder siden 2015, Marianne Zamecznik, tok seg tid til en kaffe med meg på Sentralen en tidlig morgen i februar. 

La det først være sagt at denne samtalen med Marianne Zamecznik er innledningen til en lang rekke intervjuer kunsthistoriker og skribent Hilde Mørch skal gjøre med kunstnere som deltar i årets Oslo Open. Alle intervjuene publiseres i Kunstavisen fra 23. mars og utover. 

Oslo Open finner sted 18. & 19. april. osloopen.no

Marianne Zamecznik (til venstre) og prosjektkoordinator Marthe Elise Stramrud. Marianne Zamecznik: «2016 var den første utgaven av Oslo Open som jeg gjorde som daglig leder. Det året var det bare prosjektkoordinator Marthe Elise Stramrud og jeg som jobbet med organiseringen av hele arrangementet, til sammenligning er vi et team på seks personer i år. Marthe Elise er et organisatorisk geni og gjorde mesteparten av jobben på egenhånd mens jeg hadde en bratt læringskurve. Det året hadde vi kunstprosjekt av Svartjord på kontoret vårt på Boa. De laget 360 plantespirer som publikum og kunstnere kunne ta med seg som et minne fra Oslo Open:  Plantespirene var et fint symbol på at vi kan så et frø av kunstinteresse hos de som opplever Oslo Open.» Foto: Solveig Skår.

Kan du fortelle noe om hvilket arbeid som nedlegges av kunstnerne som deltar i Oslo Open?
Ja, det er et virkelig stort arbeid. Kunstnerne utfører omkring 10 000 timer gratis arbeid per år i forbindelse med festivalen; de forbereder sitt atelier, de tar imot hundrevis av besøkende, og rydder opp i etterkant, slik at de kan fortsette arbeidet sitt som normalt. Det er selvsagt individuelt hvordan den enkelte kunstneren ønsker å presentere seg selv og sitt kunstnerskap under Oslo Open, men at de fleste kunstnere tar festivalen 100 % på alvor, er det liten tvil om. Det er en fin anledning for kunstnere til å presentere sitt eget kunstnerskap, både overfor publikum og for deltakerne i det profesjonelle besøksprogrammet.  I det nevnte besøksprogrammet inngår kuratorer fra mange land. De er på utkikk etter nye kunstnere, og det har skjedd flere ganger opp gjennom årene at kunstnere som har blitt oppsøkt av profesjonelle aktører, blir plukket ut til å holde utstillinger i etterkant. 

Er kunsten som vises i atelierene denne helgen til salgs?
Ja, det er mulig, selv om det ikke er noe vi averterer. I tilknytning til ditt spørsmål må jeg forøvrig nevne Atelier-appen, som jo muliggjør kjøp rett fra kunstnernes atelierer. Christian von Hanno og resten av teamet som står bak denne appen, har faktisk jobbet med Oslo Open fra de første gang lanserte appen. 

Sist vi snakket sammen om Oslo Open nevnte du begeistret «gjenytelsesfaktoren». Hva er det du sikter til med dette begrepet?
Gjenytelsesfaktoren henspiller på hva vi forsøker å gi tilbake til kunstnerne som legger ned så forferdelig mange timer gratis arbeid, for at Oslos publikum skal få en helt unik, og, i grunnen, veldig eksklusiv kunstopplevelse. 10.000 timer er ganske mange timer, det! Vi tar det ikke for gitt – og vi anser det som en gedigen gave fra kunstnerne til Oslos kunstliv. Vi er smertelig klar over at uten kunstnernes gratis innsats, så vil det ikke lenger være mulig for folk flest å få snakke med kunstneren om hva de lager, hvordan og hvorfor, og se hvor kunsten blir til – før den havner på museum. Derfor gjør vi alt vi kan for at kunstnerne skal få noe igjen for strevet – sånn at de føler seg motivert til å være med på dette sirkuset år etter år. Mitt fokus i løpet av de siste fem årene har vært å jobbe for at Oslo Open skal være et yrkesfremmende tiltak, sett fra kunstnernes perspektiv – at vi ser resultater i form av utstillinger, salg etc. Derfor arrangerer vi et profesjonelt besøksprogram der institusjonskuratorer, frilanslanskuratorer, institusjonsledere og formidlere av ulike slag får møte kunstnere i sine atelierer. 

Når begynner ditt aktive arbeid med Oslo Open?
Det begynner i august. Jeg jobber først med å sette sammen et team. Dette teamet etableres på nytt hvert eneste år. Jeg jobber i en 60 % stilling og teamet består av to til fire prosjektkoordinatorer – som regel nye folk hvert år. Det er en prosess som tar tid. Og så samarbeider jeg også selvsagt med styret i Oslo Open gjennom hele året. Vi drøfter, blant annet, overbyggende visjoner for Oslo Open, samarbeidspartnere, økonomi, støtteordninger, søknader og så videre. 

Hvordan ser egentlig den siste uken før Oslo Open starter ut for deg?
Den siste uken ser faktisk ganske avslappet ut. Det er mest intenst akkurat nå som vi er dypt inne i produksjonen, og, ikke minst, snart skal ha katalogen klar. Der har vi en absolutt deadline å forholde oss til. For tiden jobber vi også med det nevnte besøksprogrammet vårt. Det handler om å skaffe flybilletter, hotell og annet, til de kuratorene som har meldt seg på. Vi skreddersyr programmer for de påmeldte kuratorene, og det er derfor vi oppnår gode resultater. Vi gjør grundig research i forbindelse med hver kurator og finner ut hva den enkelte interesserer seg for.  Jeg må også nevne Oslo Opens jury som i år består av Jon Raustein, Ragnhild Aamås og Vibeke Hermanrud fra Kunstplass. De har gjort en veldig viktig jobb for oss. De har laget en shortlist på 90 navn som vi bruker som utgangspunkt for å sette opp møtene med kuratorene. Vi legger opp møtene på atelierene til kunstnere basert på denne shortlisten, samt at det matcher den enkelte kuratorens interesser. Enkelte år har imidlertid kuratorene selv gått gjennom listene med deltakere og har lagt egne planer for hvem de vil oppsøke. Det har vært «amazing» og også overraskende; kuratorene har ofte tatt helt andre valg enn det jeg ville ha gjort!

Hvor mange atelierbesøk pr dag setter du vanligvis opp for de profesjonelle besøkende?
Vi legger opp til 3-4 atelierbesøk hver dag. Det er først og fremst resultatene av atelierbesøkene vi er ute etter, heller enn at det er ekstremt mange besøk rundt om hos kunstnerne. Det kan imidlertid være vanskelig å få øye på resultatene med en gang. Det kan jo noen ganger gå mange år før noe skjer.  Men jeg får stadig bekreftelser fra både kunstnere og kuratorer som har deltatt på Oslo Open, at fine ting har skjedd som følge av programmet. Det er jeg så klart alltid veldig stolt av!

Marianne Zamecznik (f.1972) bor og arbeider i Oslo, Rendalen og Berlin. Siden 2015 har hun vært daglig leder for kunstfestivalen Oslo Open. Hun har sin utdannelse fra Statens Håndverk-og kunstindustriskole i Oslo og Konstfack i Stockholm. Zamecznik jobber som kurator og utstillingsdesigner på frilansbasis. Zamecznik skriver blant annet for bladet Kunsthåndverk hvor hun også sitter i det redaksjonelle rådet. Zamecznik sitter i det rådgivende rådet for Chart Design i København. Zamecznik jobber som kunstkonsulent for blant annen Kulturetaten i Oslo kommune og Levanger kommune.

Zamecznik har tidligere jobbet som produsent for Filmform i Stockholm, formidlingskonsulent på Norske Tekstilkunstnere og kunstnerisk leder på 0047 i Oslo. Som uavhengig kurator står hun blant annet bak utstillingene To Bee or Not to Be på Galleri F15 i Moss, Magic Language /// Chinese Whispers med Norwegian Crafts på Revelations ll  Paris, The Running Room på Space for Art and Industry i New York, The Feast for den Europeiske kulturkongressen i Wroclaw, The Space Between Us  på det Moderne Museet i Warszawa og Momentum biennalen i 2011.

mona.gjessing@kunstavisen.no

    Stikkord