Bildet som startet det hele

Carl Nesjars samarbeid med Pablo Picasso (1881-1973) er en fantastisk historie. Det var arkitekten for Regjeringskvartalet, Erling Viksjø, som ivret for at Nesjar skulle kontakte Picasso. Det var den nye kunstforeningen «Aktuell kunst» som ville be den store Picasso om å lage et grafisk trykk for salg gjennom foreningen, og de mente at Nesjar som var kjent med fransk kunstliv, var den rette til å spørre. Nesjar vegret seg, men Viksjø mente han burde prøve, og i 1956 bestemte han seg for å gjøre et forsøk. Inger Sitter har fortalt: «Carl skulle be Picasso lage et litografi for Aktuell Kunst – som skulle selges til rimelig pris. Picasso var jo kommunist. Og det sa han ja til å gjøre!» Nesjar prøvde flere ganger å komme i kontakt med Picasso, men greide det i første omgang ikke. Picasso var egentlig «umulig» å komme i kontakt med, for han ble nedrent av alle mulige som ville ha ham med på forskjellige prosjekter. Via venners venner fikk han endelig kontakt.

20. januar 1957 møttes de i Picassos villa i Cannes.

Da Picasso hørte at Nesjar var norsk, sa han at «det var slettes ikke verst» («Ca, c’est déjà pas mal»)!

Nesjar fikk vist Picasso fotografier av betongeksperimentene i Regjeringskvartalet, og Picasso ble fyr og flamme. Han ville bidra med motiver til flere av betongveggene. Nesjar skulle stå for sandblåsingen av motivene på betongen, vise Picasso fotografier av hvordan det ble, og så ville Picasso si "Oui", signere fotografiet og dermed ha godkjent utsmykningen.

Picasso sa også ja til å utføre litografiet, som Nesjar opprinnelig kom for. Picasso laget «Kvinnehode», trykket i tre farger, nummerert og signert i 250 eksemplarer.

Pablo Picasso (1881 – 1973)
Composition, 1957
Litografi trykket i tre farger, blått, brunt og sort
Trykkmål: 608 x 380 mm
Papirmål: ca. 664-657 x 503-504 mm ubeskåret
Signert med rødbrun fargestift nede til venstre: Picasso
Signert og datert i stenen nede til høyre:  Picasso 28.6.57
Betegnet nede til høyre med blyant: HC, X/X, (utenfor handelen)
Opplaget var på 250 pluss noen épreuve d'artiste

Det er ikke uvanlig å ha noen trykk til fremvisning eller arkivering. Disse merkes "Hors de Commerce " eller "H.C." som betyr utenfor handelen.

Utgitt av Landslaget Aktuell Kunst, Oslo 1957
Trykket på velin d`Arches papir av Fernand Mourlot i Paris
Vannmerke i arket: Arches

Proveniens
Sigurd Winge, Oslo
Hans Familie

Litteratur
Birgitte Baer:  Picasso Peintre-Graveur (Suite aux catalogues de Bernhard Geiser) Vols. 3-7, nr. 300
Georges Bloch: Pablo Picasso. Catalogue of the Printed Graphic Works, 1971, Volume 1-4, nr. 838
Per Hovdenakk(red.): Picasso besøker Norge, Oslo 1992, side 120 - 122
Sylvia A. Antoniou: A concrete partnership: Carl Nesjar & Pablo Picasso, Oslo 2009.
Hugo Lauritz Jenssen: Høyblokken. En bygningsbiografi, Oslo 2013.
Jean-Louis Andral, Sylvia Antoniou (Carl Nesjars kone), Karin Hellandsjø: «Picasso-Oslo Kunst og arkitektur i Regjeringskvartalet», utstillingsbrosjyre Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design, Arkitekturmuseet 2013.

Stikkord